İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrasında Trabzon İl Hıfzıssıhha Kurulu Trabzon Valisi ismail ustaoğlu başkanlığı'nda olağanüstü toplandı.

Yapılan toplantıda alınan kararlar şu şekilde;

İZOLASYON GENELGESİ

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında 11.09.2020 Cuma günü saat 11.00’deyukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. İçişleri Bakanlığının 14.08.2020 tarih 13180 sayılı genelgesi,15.08.2020 tarih (2020/96) sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararımız ve İçişleri Bakanlığının 20.08.2020 tarih 13429 sayılı genelgesi ile izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sistemi belirlenmişti.

Öte yandan mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında; bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalınmaktadır.

Ayrıca il/ilçe salgın denetim merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 72. maddesinde yer alan “hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede altına vaz'ı.” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarihli 89780865-153-E.14810 sayılı genelgesine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan kararlar doğrultusunda;

1. İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyonkoşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valiliğimizceyurt/pansiyon gibi yerlerin belirlenmesine,

2. İlgili bakanlıklarca valiliğimize tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonlar aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışmasına,

a) Yurt veya pansiyonların yönetimi vali tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanmasına,
b) Valiliğimiz tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacı karşılanmasına,
c) Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanmasına,
d) Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanmasına,
e) Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personelinin valiliğimizce görevlendirilmesine,
f) Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmemesine,
g) 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemleri mülki idare amirinin gözetiminde yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli ile sağlanmasına,

3. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler;

a) Valiliğimizce kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilmesine ve izolasyonsüresinin burada tamamlatılmasına,
b) Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedelinin valiliğimizcekarşılanmasına,

4. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler;
a) Haklarında ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımız çerçevesinde gerekli idari işlemlerin yapılmasına ve TCK 195. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına,
b) Ayrıca valiliğimizce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulmasına,

Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç̧ teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmek üzere kaymakamlıklara iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

HES KODU ALMA ZORUNLULUĞU

Koronavirüs (Kovid-19) Salgınından Vatandaşlarımızı Korumak ve Salgını Engellemek için Şehirler Arası Yolculukta Alınması Gereken Tedbirler,

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında 11.09.2020 Cuma günü saat 13.00’te yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.
 
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. Bu çerçevede 30.05.2020 tarihli ve 8558 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi 30.05.2020 tarih (2020/53) sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararımız ile şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirilmişti. Ancak uygulamada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen şikâyetlerden anlaşılmış olup, 11.09.2020 tarihli ve 14811 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan kararlar doğrultusunda;
 
1. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodunun talep etmesine ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmamasına,
 
2. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodunun kontrol edilmesine, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara binebilmesine,
 
3. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimin ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapmasına,
 
4. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususlarının etkin şekilde denetlenmesine,
 
5. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valilik/kaymakamlıklar tarafından gerekli idari para cezasının uygulanmasına ve HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların ise 10 gün süre ile seferden men edilmesine,
 
6. Denetimler sonucunda Kovid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirler arasıtoplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin 11.09.2020 tarihli ve 14810 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesine doğrultusunda 11.09.2020 tarih (2020/100) sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararımız çerçevesinde valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmasına,
 
Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç̧ teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmek üzere kaymakamlıklara iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 

İlgili Galeriler
Avatar
Adınız
Email
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.