HEDEFİNİZİ BELİRLEYİN

Benim Hocam Akademi Yönetim Kurulu Üyesi Enis Gedikli ile öğrencilerinbaşarıya ulaşmak için neler yapılması gerektiğini konuştuk, dershane sisteminin işleyişini öğrendik. Gedikli,eğitimde başarı için hedef belirleyerek düzenli, istikrarlı biçimde çalışmanın şart olduğunu söyledi.

HEDEF BELİRLEYİN

TAKA: Eğitim hayatında ve yaşamda başarılı olmaları için öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

ENİS GEDİKLİ: Hedef belirleyerek düzenli, istikrarlı biçimde çalışmak, hatta çok çalışmak ilk tavsiyemiz. Bunun yanında yaşamlarını ve günü planlayarak hareket etmek, kendini iyi tanımak, güçlü ve zayıf yönlerini bilmek, gelişime açık olmak, ilkeli olmak, sorumluluk almak, alınan sorumluluğu yerine getirmek, öğrenmenin ve başarmanın tadına varmak, yaptığı işi severek ve inanarak yapmak, insanları sevmek, onlara değer vermek ve en önemlisi ailelerini önemsemek, diyebilirim. Tabi bunların yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini ifade edebileceği, deşarj olacağı etkinlikler yapmak da mutluluğu ve başarıyı besleyip, destekleyecektir.

BİREY İLGİ VE YETENEKLERİ DOĞRULTUSUNDA YETİŞTİRİLMELİ

TAKA: Bir dershane eğitim nasıl verilmeli?

ENİS GEDİKLİ: Tercih edilecek olan dershanenin kurumsallaşmış olması, istikrarlı ve sinerjik bir uzman kadro ile eğitim öğretimin tüm odaklarını kucaklayan; değişen sınav sitemi ve içeriklerine çabuk adapte olabilen, inovatif ve sonuç odaklı motivasyon kaynakları üretebilen, güncel öğrenme teknikleri geliştirebilen bir eğitim sistemi olması gerektiğine inanmaktayız. Sınavlarda başarı elde eden öğrencilerin üzerinde dershanelerin payı ne kadardır derseniz, elbette çok yüksek. Kurgulanan etkin ve yüksek verimlilikteki sistemlerle; tam donanım sağlayan akademik eğitim, deneme  sınavlarıyla sürekli ölçmeye ve sonuçların analizine yer veren bir süreç, yüksek motivasyon ve kişiye özel sıkı takip odaklı rehberlik hizmeti en önemli faktörler arasındadır. Çağdaş toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirmeleri olarak tanımlanan eğitim; sosyal ve ekonomikten ziyade bilinmeyen bir geleceğe hazırlama görevini taşır. Her ne kadar ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimin en büyük donatıcı, destekçi ve sağlayıcısı devlet olsa da, her üç öğrenim düzeyinde de bu hizmeti sağlayan özel kurumlar bulunmaktadır ve sınava hazırlık sürecinde oldukça gereklidir.

BAŞARI BEKLENTİLERLE DEĞİL, DİSİPLİNLİ ÇALIŞMAYLA GELMEKTE

TAKA: Benim Hocam olarak, öğrencilerinizi akademik, sosyal ve kültürel açılardan tam donanımlı hazırlayarak, onların üretken ve mutlu bir kariyere sahip olmaları için neler yapıyorsunuz?

ENİS GEDİKLİ: Hiç kuşkusuz başarı beklentilerle değil, hedef belirleme ve disiplinli çalışmayla gelmekte. Benim Hocam Akademi olarak, çağdaş eğitimöğretim yaklaşımları, güncel yöntem ve tekniklerle eşgüdümlü planladığımız programlarımızla öğrencilerimizin ilgi alanları ve yeteneklerini açığa çıkarmalarına olanak sağlıyoruz. Farklı öğrenme stillerini dikkate alarak, ders ve etkinliklerde bireysel farklılıkları gözetiyor, her öğrencinin kendini ifade edeceği, yeteneklerini parlatacağı çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Öğrencilerimizi akademik yönden donanımlı, sosyal yönden kendini geliştirmiş ve seçimlerini yapma olgunluğuna erişmiş bireyler olarak bir üst öğrenim basamağına hazırlamaya gayret ediyoruz. Eğitim sürecinin her bir aşamasında hem akademik danışmanlarımız, hem de eğitim kadromuz doğru yönlendirmelerle onların kuracakları gelecek yaşantıları için kuşkusuz önemli görevler üstlenmektedirler. Program geliştirme uzmanları, eğitim teknoloğu, ölçme değerlendirme uzmanları ve farklı branş öğretmenlerinden oluşan bir ekiple çalışmalarımızı yürüttüğümüz ARGE merkezimiz, tüm eğitim öğretim süreçlerini değerlendirmek, iyileştirmek, zenginleştirmek, geliştirmek, öğrenmeleri kalıcı kılmak ve öğrencilerimize 21. yüzyılda öne çıkacak becerileri kazandırmak amacıyla yoğun bir çaba göstermektedir. Çalışmalarımız sonucunda aile üyelerimize en ideal eğitim öğretim sürecini sunmak adına, adaylarımızın sınavlarda sorumlu oldukları ana branşların yanında diğer branşlardan da soru çözerek artı puan kazanabilmeleri için, sayısal branşlara sözel derslerin, sözel branşlara ise sayısal derslerin takviye olarak verildiği ‘çapraz ders desteği’  ana ders programına ek olarak sunulmaktadır. Bunun yanında yeni nesil problemlere ve soru tekniklerine, yeni nesil çözümler sunuyoruz.

KAFES ÇALIŞMA PROGRAMI

Sadece Benim Hocam öğrencilerine özel ‘yeni nesil problemler kampı’  dahilinde yaptığımız çalışmalarla, ÖSYM’nin belirlediği standartlara uygun olarak, tüm branşlarda yetkin adaylar yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin yeterli düzeye ulaşabilmeleri için gereken eksikliklerin zamanında tespiti ve analizi için, 1. dönem başından itibaren; her hafta  ‘1 konu tarama’, kendi öğretmenlerimizin hazırladığı ‘1 genel tarama’ ve Türkiye’nin en iyi yayın gruplarının çeşitliliğini  içeren  ‘1 deneme’ sınavı uygulayarak hem ölçme ve değerlendirme sürecini yönetip, gelişimlerini tespit ediyor hem de  yüz binlerce kişi arasında kendi sıralamalarını görme fırsatı tanıyoruz. Tüm bu sınav türlerinin sonuçlarını içeren analizler ışığında, öğrenciye özel bir ‘sıfır hata kitapçığı’ hazırlayarak kişisel bazda eksik konuların telafisi ve pekiştirilmesi  için fırsat yaratıyor, ardından öğrencilerimize ‘kişisel eğitim koçları’ tarafından detaylı geri bildirimlerle ‘yol haritası programı’ uygulamalarını içeren rehberlik görüşmeleri yapıyoruz. Sadece talep eden öğrencilerimizin katıldığı 2. dönemden itibaren uygulamaya koyduğumuz ‘kafes çalışma program’ı ile adaylarımıza hem AYT sınav süresince dikkatleri dağılmadan soru çözmelerini sağlama alışkanlığını kazandırmak  hem de düzensiz, dikkat dağıtan faktörler eşliğindeki 10 saatlik bir çalışmadan alacağı sonucu 3 saat gibi kısa bir sürede almalarını sağlamak için; molasız, telefonsuz ve devam zorunluluğu gibi çeşitli kurallar barındıran ders çalışma programları oluşturmaktayız.‘yol arkadaşım programı’ ile önceki yıllarda çok iyi dereceler elde etmiş ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde öğrenim gören geçmiş dönem öğrencilerimizle mevcut öğrencilerimizi bir araya getirerek, öğrenme motivasyonlarına katkı sağlıyor ve hayalini kurdukları üniversiteler hakkında en güncel bilgileri edinmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda, öğrencilerimizin genel eğilimleri doğrultusunda,düzenli olarak çeşitli meslek gruplarını dershanemize davet ettiğimiz aktivitelerle,hayallerindeki mesleklerle ilgili net fikirler elde etmelerini sağlıyoruz.

DOĞRU HAZIRLANMIŞ PROGRAM HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

TAKA: KPSS sistemi ile alakalı neler söylersiniz?

ENİS GEDİKLİ: Çok komplike bir sistem, sadece bir sınavdan ibaret değil. Hem öğrencilerin, hem ailelerin hem de gelecekte kuracakları ailelerin hayatlarını etkileyen bir süreç. Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun olan adaylarımız, eğitim hayatları boyunca edindikleri bilgi birikimin maalesef KPSS format ve içeriğini tam olarak karşılamaması nedeniyle yoğun bir desteğe ihtiyaç duymaktalar. Bu süreçte gerek KPSS müfredatının tam olarak karşılanması gerekse adayların yaşamlarını böylesine etkileyen ve rekabetin çok çetin olduğu bir sınava tabi tutulmaları nedeniyle, doğru odaklarla tasarlanmış bir kurs programı tercih edilmesi hayati önem taşımaktadır. Benim Hocam Akademi olarak bizler bu bilinçle, adaylarımızı hem maksimum başarı sağlayacak bir akademik bilgi seviyesiyle hem de yüksek özgüvenle sınava uğurlamak için benzersiz bir sistem uygulamaktayız. Bu nedenle adaylarımıza sadece bilgi öğretmek ve sınav stratejileri belirlemekle kalmayıp aynı zamanda adaylarımızın motivasyonlarını sürekli canlı tutmak adına profesyonel rehberlik desteği sunup, çeşitli aktiviteler düzenleyerek onları ruhsal olarak da sınavlara hazırlamaktayız.

İSTİKRARLI VE SİNERJİK BİR UZMAN KADRO

TAKA: Sunduğunuz avantajlar nelerdir?

ENİS GEDİKLİ: İstikrarlı ve sinerjik bir uzman kadro ile eğitim öğretimin tüm odaklarını kucaklayan; değişen sınav sistemi ve içeriklerine çabuk adapte olabilen, inovatif ve sonuç odaklı motivasyon kaynakları üretebilen, güncel öğrenme teknikleri geliştirebilen bir eğitim sistemi sunmaktadır. Tek şube olarak, klimalı, ferah ve geniş sınıflarda, modern öğretim araçları ile eğitim verilmektedir.  Adaylarımızın kendi arşivlerine göre tercih etme özgürlüğüne sahip oldukları kaynaklarla ve yazar eğitmen kadromuzun ürettiği güncel içeriklerle yapılan akademik eğitim, doğru ölçüm ve analizlere imkan veren çeşitlilikle sunulan deneme sınavlarının desteği ile kişiye özgü ders programlarını içeren bir süreç sunulmaktadır. Adaylarımızın tümü, ehil rehber öğretmenlerin uyguladıkları tekniklerle analiz edilir ve başarı seviyelerini ideallerine kavuşturacak düzeye taşımak adına ihtiyaca yönelik, ‘temel düzey matematik ile etkili ve hızlı okuma’ kurs programları gibi ilave uygulamalarla desteklenmektedir. Bütün bunların yanında, aynı titizlikle hazırlanmış eğitim modelleri ile farklı faaliyet alanlarını içeren kurslar planlayarak, ilgili adaylarımıza kariyer basamaklarını başarı ile çıkabilmeleri için gereken tüm destek sunulmaktadır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Başlatma Sınavına Hazırlık Kursu, Sermaye Piyasası  Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Kursu, Görev Yükseltme Sınavlarına Hazırlık Kursu, Öğrenci Barınma Hizmetleri ve Yöneticiliği Sertifika Kursu, EKPSS ( Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) Kursu, ALES ( Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı) Kursu ve DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Kursu gibi kariyer kurslarını, alanlarında uzman ve uzun süreli tecrübeler edinmiş eğitmen kadroları ile yürütmekteyiz.

ADAYLARIMIZA REHBERLİK ETMEYE DEVAM ETMEKTEYİZ

TAKA: Geçmiş yıllarda başarı oranı ve atanma sayısı nasıldı?

ENİS GEDİKLİ: Memur adaylarının, dershanelerde aldıkları eğitim ile lisans eğitimi içerikleri ve bicimi arasında farklılıklar oluşmaktadır. Bu durum çoğu adayda zihin karışıklığına sebep olmaktadır. Bu durumun ortadan kaldırılabilmesi ve adayın başarılı olabilmesi için, sınav içeriklerine göre sürekli güncellenen bir eğitim sisteminin  kurgulanması en önemli faktördür . Tamamen sınava yönelik dizayn edilmiş bir eğitimle az zamanda, çok ciddi bir yol kat etme şansı yakalamaktalar. Uzun zamandır bu sürece dahil olan Benim Hocam Akademi bu bilinçle hareket ederek; istikrarlı ve sinerjik bir uzman kadro ile adayların tüm ihtiyaçlarını karşılayan, değişen sınav sitemi ve içeriklerine çok çabuk adapte olabilen, inovatif ve sonuç odaklı motivasyon kaynakları üretebilen bir rehberlik anlayışı ile etkin ve verimli bir eğitim sistemi ortaya koymaktadır. Adaylarımıza sadece KPSS sınavlarına kadar değil, gerek tercih gerekse mülakatlar döneminde de rehberlik etmeye devam etmekteyiz. Kurgulanan bu benzersiz sistemin uygulama sonuçlarına bakıldığında; devletin çeşitli kademelerin, öğretmenlik başta olmak üzere, A ve B kadrolarına, Türkiye ortalamalarının çok üstünde sayılarda aday yerleştirdiğimiz için gururluyuz. Bu anlamda öğrencilerimizin yüzde 73 ü sınavlarda başarı kaydederken, kamu ilanlarındaki ciddi azalmalara rağmen yüzde 37 sini atama şansını yakaladık.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.