BARIŞ KÖPRÜSÜ

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kamu Başdenetçisi Av. Şeref Malkoç, 81 ilde 81 radyo programıyla vatandaşa hak aramayı anlatıyor. Hak yerinde aranır diyor diyen Malkoç 2 ayda çeşitli illerde  35 radyoda, 8 tv kanalında, 5 İnternet sitesi  programlarina katılarak  vatandaş kurumu anlatıyor.

İŞTE MALKOÇ’UN AÇIKLAMALARI:

Malkoç, Güneydoğu’nun yükselen yıldızı Batman’da Radyo Yüksel’e konuk oldu ve önemli mesajlar paylaştı. İşte o mesajları:

>>>>>

‘Kamu Denetçiliği kurumu gücünü Türkiye Büyük Millet Meclisinden alan anayasal bir Hak arama kurumdur. Kurumumuz,  idarenin her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde hukuk ve hakkaniyet yönlerinden incelemektedir. Kamu Denetçiliği Kurumu, dünyada yaygın adıyla “Ombudsmanlık”, Selçuklu ve  Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde de var olan ve Osmanlı İmparatorluğundan Avrupa’ya yayılmış bir uygulamadır. Kamu Denetçiliği Kurumu, Vatandaş ile devletin herhangi bir kurumu arasındaki sorunları kısa sürede çözmek amacıyla oluşturulmuştur.

Kurumumuzun temel görevi devletin kurumlarında yani idarenin işleyişine ilişkin vatandaştan gelen şikâyetleri incelemektir.”

>>>>>

HAK ARAMA KURUMUYUZ

Başdenetçi Şeref Malkoç, KDK ile ilgili açıklamalarının devamında şunları söyledi: Kamu Denetçiliğ Kurumu Vatandaşın Bir Hak Arama Kurumudur.

•KDK, İdare Karşısında Vatandaşların Sesidir.

•Kamu Denetçiliği Kurumu Halkın Ücretsiz Avukatıdır.

•KDK, Hak Aramada, Vatandaşın bir nevi Deniz Feneridir. Aldığı Kararlarıyla da İdareye Yol Gösterir.

•KDK, Gücünü Anayasa’dan Ve Millet İdaresini Temsil Eden TBMM’den Alır.

•Vatandaşların İdare İle Sorunlarını Dostane Bir Şekilde Çözüyoruz.

•Kamu Denetçiliği Kurumu Adalete Hızlı, Kolay Ve Ücretsiz Ulaşmanın Yeridir.

•Kamu Denetçiliği Kurumu Devletle Vatandaş Arasında Dostluk Köprüsüdür.

•İdare İle Sorun Yaşıyorsanız Mahkemeye Gitmeyin, KDK’ya Gelin.

•Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Türkiye’de idare ile vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları yargıya gitmeden önce hızla çözmeye çalışan bir Hak arama kurumudur.

>>>>>

ŞEFFALIĞA KATKI

Başdenetçi Şeref Malkoç Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Amacının:

-Vatandaşlar arasında hak arama kültürünün yaygınlaştırılmasına,

-Türkiye'de Verilen Kamu Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılmasına.

 -Kamuda şeffaflığın sağlanmasına,

-Kamu yönetiminde hukuk ve uzlaşma kültürünün geliştirilmesine,

-İdarenin, insan hak ve özgürlüklerine saygılı bir şekilde görev yapmasına,

-Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine,

-Kamu yönetiminde iyi yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesine,

-İdare ile birey ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına,

-İnsan haklarında uluslararası standartların yakalanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

HER ZAMAN ULAŞABİLİRSİNİZ?

Başdenetçi Şeref Malkoç son olarak Kamu Denetçiliği Kurumuna nasıl başvurulacağını açıkladı.

>>>>>

Malkoç, ‘KDK’ya www.ombudsman.gov.tr internet üzerinden başvuru yapılabilir. 0312-465 22 00 Nolu Telefondan da bilgi alabilirsiniz.” Dedi ve Batman halkına ve Radyo Yüksel dinleyicilerine selamlarını ileterek programı noktaladı.

KDK, İİTOB İLK EĞITIM PROGRAMINI GERÇEKLEŞTIRDI

İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) dönem başkanlığını yürüten Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından ilk eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

İİTOB üyesi tüm kurumlara yönelik gerçekleştirilen ve farklı ülkelerden yaklaşık 90 katılımcının katılım gösterdiği eğitim öncesinde Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, açılış konuşması yaptı. Konuşmasında Malkoç, henüz 6 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen 20 ülkeden 32 Ombudsmanlık Kurumunun üye olduğu İİTOB için tarihi bir gün yaşandığını söyledi.

Malkoç konuşmasında, “Dakka’dan, İslamabad’dan, Tahran’dan, Bakü’den katılan sizlerle beraber ilk eğitim faaliyetimizi gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Gönül isterdi ki eğitimi yüz yüze yapalım. Ancak tüm Dünyanın neredeyse 1 yıla yakın zamandır mücadele etmekte olduğu COVID-19 küresel salgını nedeniyle faaliyetimizi çevrimiçi ortamda gerçekleştirebiliyoruz. Önemli olan araçlar değil amaçlardır. Ulvi bir amaç için burada toplanmış bulunmaktayız.” Dedi.

Her bir Kurumun vatandaşlarına, insanlığa en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığını vurgulayan Başdenetçi Şeref Malkoç, başarılı olabilmek için bilgili, tecrübeli, yetenekli, alanında uzman bir çalışan kadrosuna sahip olmanın çok önemli olduğunun altını çizdi.

“HEDEFLERIMIZ, VATANDAŞA HIZMET ANLAMINDA EN IYIYI, ENDOĞRUYU, EN ETKIN OLANI BULMAKTIR.”

Başdenetçi Malkoç, eğitim programlarının esas amacının da çalışanların bilgilerini geliştirmek ve tecrübelerini artırmak olduğunu, bu çerçevede İİTOB Yönetim Kurulu Üyeleri olarak aldıkları karar neticesinde bu eğitim faaliyetlerinin her ay düzenli olarak gerçekleştirileceğini ifade etti.

Hedeflerinin Ombudsmanlar arası işbirliğini artırmak, tecrübe paylaşımında bulunmak olduğunun altını çizen Malkoç, “Vatandaşa hizmet anlamında en iyiyi, en doğruyu, en etkin olanı bulmaktır. Bir söz vardır: “Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.” Bu eğitim programları ile tecrübelerimizi paylaşacağız. Bugün yapılacak ilk eğitimi Türkiye Ombudsmanlığı olarak biz üstlendik.” diye konuştu.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen eğitimde KDK Eğitim Bürosu Sorumlusu Uzman Yalçın Aktekin “Şikâyet Yönetim Süreci: Şikâyetlerin Alınması ve Ön İnceleme” konusunda bir sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Eğitim programı sunumun ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ile kurumlarının kendi deneyimlerini paylaştıkları yaklaşık 1,5 saatlik bir çalıştay ile sona erdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Ceza Aldı, Başvurusu Yaptı. KDK ise TFF Ve Tahkim Kuruluna Tasviye Etti:

‘FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINA GİRER’

>>>>>

Kurumumuza Ahmet AĞAOĞLU tarafından yapılan başvuruda özetle; Trabzonspor A.Ş. ile Aytemiz Alanyaspor futbol takımları arasında 29/07/2020 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrasında yayıncı kuruluş ve medya mensuplarına kendisi tarafından yapılan açıklamaların, sportmenliğe aykırı olduğu iddiasıyla 30/07/2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’na sevk edildiği, PFDK’nın verdiği 06/08/2020 tarihli ve 2019/2020-889 E. ve 2019/2020-1078 sayılı Karar ile 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırıldığı, söz konusu karara yaptığı itiraz üzerine, Tahkim Kurulu’nun 20/08/2020 tarihli kararı ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığından itirazın reddine ve cezanın onanmasına karar verdiği ifade edilmekte ve PFDK tarafından verilen ve Tahkim Kurulu tarafından onanan disiplin cezasının insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelenmesi talep edilmektedir.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

İfade Özgürlüğüne ilişkin AİHS’nin 10’uncu maddesi açısından değerlendirme; başvuran 14 no’lu paragraflarda belirtildiği üzere, basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edilmiş ve PFDK tarafından verilen cezalar Tahkim Kurulu tarafından onanmıştır. PFDK tarafından, cezalara konu edilen fiillerin özellikle sportmenliğe aykırılık kavramı çerçevesinde ele alındığı FDT’nin 38/1-b maddesinde düzenlenen sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle ceza verilmiştir. Gerçekten de 5894 sayılı Kanunda cezalar sportmenliğe aykırı fiillere uygulanacak cezalar tanımlaması yapılmış, TFF Statüsünde sportmenlik dışı davranışların disiplin kurulu tarafından ele alınacağı kurala bağlanmıştır. Sportmenliğe aykırı açıklamalar için ise münhasıran bir madde düzenlenmiş, bu fiil karşısında verilecek cezalar belirlenmiştir. 21.1. Dolayısıyla, burada sportmenliğe aykırılık kavramının tanımlanabilir, açıklanabilir nitelikte olması ve bu anlamda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinden olan ifade özgürlüğüne müdahale edilirken meşru bir zemine dayanması son derece büyük bir önem arz etmektedir. Ancak, Hukuki Mütalaada, ne tür bir ifadenin sportmenliğe aykırılık seviyesinde olduğu, ne tür bir ifadenin eleştiri sınırları içinde kalacağının belirsiz olduğu ifade edilerek, bu anlamda PFDK ve Tahkim Kuruluna mutlak ve keyfi bir takdir yetkisi verildiği eleştirisi getirilmektedir. Nitekim, TFF Statüsü ve Talimatlarında böyle bir tanımlamaya gidilmediği görülmektedir. O halde, TFF’nin sportmenliğe aykırılık unsurunu içtihadı birikimi ile sağlaması, bunu da somut olay analizlerinde yapacağı ayrıntılı hukuki tartışmalar eşliğinde kazanması beklenmektedir. PFDK tarafından başvuranın açıklamalarının futbolun değerini düşürücü nitelikte olduğu hususunda tam bir vicdani kanaat oluştuğu, bu kanaatin nasıl oluştuğunun anlatılmadığı, başvuranın basına yapmış olduğu açıklamaların sportif barışı nasıl bozduğu, futbolun değerini nasıl düşürdüğüne ilişkin somut örneklere anılan Kurulların kararlarında yer verilmediği belirtilerek ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasında aranan hukukilik ölçütüne aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

TFF TAHKİME: DÜZENLEME YAPIN

Açıklanan gerekçelerle, BAŞVURUNUN KABULÜNE, Türkiye Futbol Federasyonu’nun; TFF Statüsü, Disiplin Kurulu Talimatı ve Tahkim Kurulu Talimatında tarafsız ve bağımsızlığı sağlayacak gerekli değişikliklerin yapılması; TFF Tahkim Kurulu’nun kararlarını gerekçeli hazırlaması, bunların taraflara usulünce tebliğ edilmesi ve gerekçeli kararların internet sitesinde yayımlanması; İyi yönetim ilkelerinden “kanunlara uygunluk”, “şeffaflık”, “hesap verilebilirlik,” “nezaket” ve “kararların gerekçeli olması” ilkelerine uygun davranması hususunda Türkiye Futbol Federasyonu’na TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

İlgili Galeriler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.