Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesi kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

5 bin 500 TL destek sağlanacak

Karara göre, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.

Vatandaş için zam hesabı başladı Vatandaş için zam hesabı başladı

Karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanacak.


Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek.Karar, 1 Kasım’da yürürlüğe girecek.
internethaber