Avukatlık mesleğinin saygınlığının ve etkinliğinin korunması için şu talepleri dile getiriyoruz:

1.    Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin artırılmasını istiyoruz.
2.    CMK Ücret Tarifesi’nin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını talep ediyoruz.
3.    Yalnızca Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı değil, staj sonrasında Avukatlık Meslek Sınavı'nın yapılmasını istiyoruz.
4.    Yargı bağımsızlığının tesisini ve hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini talep ediyoruz.
5.    Avukata yönelik şiddetin son bulmasını ve şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz.
6.    Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini talep ediyoruz.
7.    Stajyer avukatlar için Hazine’den karşılanan ücret istiyoruz.
8.    Adli yardım ödeneklerinin artırılmasını talep ediyoruz.
9.    Avukatlık hizmetleri için KDV indirimi yapılmasını istiyoruz.
10.    Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz.
11.    Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini talep ediyoruz.
12.    Kişisel verilerin korunması gibi gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz.
13.    Baroların gelirlerinin artırılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçirilmesini talep ediyoruz.
14.    Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik ve savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz.
Türkiye'nin dört bir yanındaki avukatlar olarak, adil bir hukuk sistemi ve meslek onurumuzun korunması için kararlılıkla mücadele ediyoruz. Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, "avukat için de adalet" mücadelesinde ilerlemeye devam edeceğiz.

İnsanlık Sınavı Veren Abdullah Özer Tutuklandı İnsanlık Sınavı Veren Abdullah Özer Tutuklandı

TAKA/AYŞEN KARABİNA
 

Editör: Birol Sancak