Cezalar ve Yaptırımlar

İbrahim Sağlam, "Anız yakanlara her dekar için 386,79 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır," dedi. Ayrıca, biçerdöverlerde yangın söndürme tüpü bulundurma zorunluluğuna da dikkat çeken Sağlam, bu kurala uymayanlara 2024 yılı için 2 bin 52 TL idari para cezası uygulanacağını ifade etti.

Anız Yakmanın Zararları

Anız yakmanın tarım alanlarına ve çevreye birçok zarar verdiğini vurgulayan Sağlam, "Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak başlıca görevimizdir," dedi. Sağlam, anız yakmanın ekolojik dengeyi bozduğunu, orman yangınlarına sebep olduğunu, hava kirliliğini artırdığını, arazideki enerji iletim ve haberleşme hatlarına zarar verdiğini, topraktaki organik madde miktarını azalttığını ve toprakta su ve rüzgâr erozyonuna sebep olduğunu belirtti.

Eğitim ve Denetimler

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, anız yakılmasını önlemek için yıl boyunca denetimler ve eğitimler düzenliyor. Sağlam, "İl Müdürlüğümüz ekipleri tarafından, 2024 yılında anız yakılmasını önleme ile ilgili çalışmalarımız yıl boyunca sürdürülmekte olup, il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerimizce çiftçi eğitimi programlarında geniş bir şekilde anız yangınlarına yer verilmekte, zararları etraflıca anlatılmaktadır," dedi. Eğitim-yayım çalışmalarında yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanarak çevreye duyarlılığın yaygınlaştırıldığını ifade etti.

Gelecek Nesillere Verimli Topraklar

İbrahim Sağlam, çiftçilere seslenerek, "Değerli çiftçilerimiz, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, iyi ve verimli bir topraktır. Anız yakarak geçim kaynağınız olan toprağı fakirleştirip çocuklarımızın geleceğini karartmayalım," şeklinde konuştu. Sağlam, sürdürülebilir bir tarımsal üretim için anız yakma alışkanlığının mutlaka bırakılması gerektiğini vurguladı.

Karadeniz Sahil Yolu’nda Şok Anlar: Sürücüler Neye Uğradığını Şaşırdı Karadeniz Sahil Yolu’nda Şok Anlar: Sürücüler Neye Uğradığını Şaşırdı

Sonuç

Anız yakmanın hem tarım alanlarına hem de çevreye büyük zarar verdiğini belirten Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bu konuda denetimlerin ve cezaların kararlılıkla uygulanacağını ifade etti. Çiftçilere, toprağın verimliliğini koruma ve gelecek nesillere iyi ve verimli topraklar bırakma çağrısında bulundu.

Muhabir: AYTEKİN AKAY