Sosyal Medyada Gündem Yaratan Görüntüler: Ölen Yakınının ATM'den Para Çektirilmesi Sosyal Medyada Gündem Yaratan Görüntüler: Ölen Yakınının ATM'den Para Çektirilmesi

Yapay Zeka Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Hukuk Devleti İlkesi Ön Planda

Kabul edilen sözleşme, yapay zeka sistemlerinin kullanımı sırasında uluslararası insan hakları, demokrasi ve hukuk devletine uyulmasını sağlamayı hedefliyor. Üye devletlerin yapay zeka sistemlerinin insan hakları düzenlemelerine uygunluğunu garanti altına alması ve ayrımcılık yasağına uyması gerekecek.

Litvanya'ya Bakanlar Komitesi Başkanlığı Devredildi

Toplantıda, Liechtenstein'ın Bakanlar Komitesi Başkanlığı görevini Litvanya'ya devrettiği duyuruldu. Litvanya, başkanlık döneminde Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Ukrayna'ya destek sağlama, Reykjavik Zirvesi'nde alınan kararları uygulama ve demokrasi ile insan haklarını koruma gibi öncelikli görevlere odaklanacak.

Ukrayna'nın Hasar Kaydı Mekanizması

Toplantıda, Ukrayna için önemli bir konu olan "Hasar Kaydı" mekanizması ele alındı. Bu mekanizma, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Ukrayna topraklarında meydana gelen hasarların tazminat taleplerini desteklemeyi amaçlıyor.

Editör: Birol Sancak