100 Bin Kişi Kadro Listesinde! Kimler Kadroya Geçecek? 100 Bin Kişi Kadro Listesinde! Kimler Kadroya Geçecek?
  1. Enflasyonla Mücadele ve Fiyat İstikrarı: Yüksek enflasyonla mücadele ön planda olacak. Aylık rakamlardaki düşüşün yılın ikinci yarısına yansıması bekleniyor.

  2. Büyüme ve İstihdam: Pozitif büyüme ve istihdam artışı için tedbirler alınacak. Özellikle ihracata yönelik ve istihdamı destekleyici üretim teşvik edilecek.

  3. Vergi ve Kayıt Dışılıkla Mücadele: Vergi sistemi gözden geçirilerek kayıt dışılıkla etkin mücadele edilecek. Vergi istisnaları ve indirimleri yeniden değerlendirilecek.

  4. Kira Sınırları ve Sözleşmeler: Temmuz ayında sona erecek olan kira artış sınırı hakkında yeni kararlar alınacak. Ayrıca, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması sağlanacak.

  5. Kripto Para Yasası: Kripto para alanında yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

  6. Emekliler için Destekler: 2024, emeklilerin yılı ilan edilmiş olup, gelirlerini artırmak için çeşitli adımlar atılacak. Temmuz ayında maaşlar yeniden ele alınacak ve refah artırıcı önlemler alınacak.

  7. Memurlara 3600 Ek Gösterge: Memurlara yönelik ek gösterge düzenlemesiyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Böylece birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi planlanıyor.

  8. Esnaflara 5 Yıl Erken Emeklilik: Küçük esnaf için emeklilik şartlarında düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemeyle, esnafların erken emekli olabilmesi için prim gün sayısında indirim sağlanacak.

  9. Ev Kadınlarına Aylık Destek: Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak ve emekliliklerini desteklemek için yeni düzenlemeler yapılacak. Devlet, isteğe bağlı sigorta primlerinin bir kısmını karşılayacak.

  10. Tamamlayıcı Emeklilik: Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahını artırmak ve ilave sağlık güvencesi sağlamak için tamamlayıcı emeklilikle desteklenecek. Otomatik katılım sistemi devreye girecek ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) desteklenecek.

Bu adımların hayata geçirilmesiyle, çalışanlar, ev kadınları, emekliler ve kiracılar gibi geniş bir kesimin refah seviyesinin artması ve ekonomik güvenin sağlanması hedeflenmektedir.

Kaynak: TAKVİM