Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, BES'te Yeni Düzenlemeleri Anlattı: Evlilik, Konut Alımı, Eğitim ve Olağanüstü Hâllerde Kısmi Ödeme İmkânı

Yeni Sistemin Avantajları: Karakaş, yeni düzenlemelerle birlikte BES'te kısmi çekiş hakkı, temlik hakkı, yüzde 25 yerine yüzde 30 oranında devlet katkısı, 45 yaş üstü vatandaşların otomatik katılım sistemine dâhil olma hakkı ve toplu katkı payı ödemesi yapan katılımcılara yıllara sari devlet katkısı gibi avantajlar sağlanacağını belirtti.

Hangi Durumlarda Kısmi Ödeme Alınabilecek? Yeni BES yönetmeliğine göre, evlilik, konut alımı, eğitim ve olağanüstü hâllerde sistemden kısmi ödemeye izin verilecek. Kısmi ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış bir katılımcı, belirlenen hâl ve şartlarda birikiminin yüzde 50’sine kadar olan tutarın kısmen ödenmesi için ilgili BES şirketine başvurabilecek.

Doğal Afet Halinde Kısmi Ödeme: Genel hayata etkili afet ilan edilen bölgelerde, afetten zarar gören katılımcılar, doğal afetin meydana geldiği tarihi takip eden 6 ay içinde kısmi ödeme başvurusunda bulunabilecekler. Bu kapsamda katılımcı, doğal afetin meydana geldiği tarihten önceki en son hesaplanan birikim tutarının yüzde 50’si ile sınırlı olmak üzere kısmi ödeme hakkını kullanabilecek.

Evlilik veya Konut Alımı Halinde Kısmi Ödeme: En az 5 yıl yürürlükte olan bir sözleşmesi bulunan katılımcı, konut alımı veya evlenme hâllerinde bu sözleşmesinden kısmi ödeme başvurusunda bulunabilecek. Konut alımı için kısmi ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinden 2 ay öncesine kadar veya kısmi ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde aldığı konutun tapu belgesinin bir nüshasını şirkete ibraz etmek zorunda. Evlilik için kısmi ödeme hakkından faydalanan katılımcı ise evlendiğini gösteren nüfus kayıt örneğini şirkete sunmak zorunda.

Eğitim Halinde Kısmi Ödeme: En az 5 yıl yürürlükte olan bir sözleşmesi bulunan katılımcı, başvuru tarihinde 21 yaşını aşmamış olmak şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin örgün eğitim lisans programına kayıtlı olması hâlinde bu sözleşmesinden bir defaya mahsus kısmi ödeme başvurusunda bulunabilecek.

Borcu olanlara iyi haber: Bu borçların tamamı silinecek Borcu olanlara iyi haber: Bu borçların tamamı silinecek

Kısmi Başvuru Nasıl Yapılacak? Yukarıda belirtilen durumlardan birinin bulunması hâlinde, katılımcılar BES şirketlerinin internet sayfalarında bulunan “Kısmen Ödeme Talep Formu ve Taahhütname” ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başvuruda bulunabilecekler. Öngörülen şartların sağlanması hâlinde, BES şirketi ödemeyi gerçekleştirecek.

Yeni düzenlemeler, BES'ten ayrılmadan belirli durumlarda birikimlerin bir kısmının çekilebilmesine olanak tanıyarak, çalışanlara esneklik ve finansal destek sağlayacak.

Kaynak: İNTERNETHABER