"Geçen yıl Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık sürecinde; çalışan ve işveren kesim temsilcileri ile yaptığımız istişarelerde, üzerinde uzlaşılan önerilerden biri, vergi adaletini güçlendirecek şekilde doğrudan vergilerin payının artırılması olmuştu. 2023 Eylül ayında ilan ettiğimiz OVP’de bu politikayı resmi dokümanımıza dahil ettik ve kamuoyu ile paylaştık."

Yılmaz, teknik çalışmaların çeşitli alternatifler içerdiğini ve çalışmalar tamamlanıp resmi bir teklif niteliği kazanmadan yapılan yorumların spekülasyondan öteye geçmeyeceğini vurguladı. "Bu çerçevede, kaynağı şeffaf olmayan haberlere ve yetkili kişi ve kurumlar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemelidir."

Vergi Adaleti ve Ekonomik Denge

Borsa İstanbul'da Yeni Rekor: BIST 100 Endeksi 11.186,45 Bandını Aştı Borsa İstanbul'da Yeni Rekor: BIST 100 Endeksi 11.186,45 Bandını Aştı

Yılmaz, etki değerlendirmelerinde temel çerçevelerinin; vergide adaleti artırırken enflasyonist yan etki oluşturmamak, gelir dağılımını gözetmek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı korumak olduğunu ifade etti. "Harcama ve gelir tedbirleriyle mali dengelerde sağlanacak iyileşme, Haziran ayı ile başlayacak dezenflasyon dönemini destekleyecek, yıllık bazda trilyon Türk Lirası düzeyinde seyreden deprem harcamaları başta olmak üzere, kamu harcamalarını sağlıklı kaynaklarla finanse etme imkanı sunacaktır. Böylece, kamunun borçlanma ihtiyacı ve faiz giderleri de azaltılmış olacaktır."

2023 yılı için bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 10 civarında tahmin edilirken, alınan tedbirlerle bu oranın yüzde 5,2 olarak gerçekleştiğini belirtti. Geçici nitelikte olan deprem harcamaları hariç bütçe açığı oranının ise yüzde 1,6 olarak gerçekleştiğini ekledi. 2024 yılı başında bütçe açığının yüzde 6,4 olarak öngörüldüğünü ve yıl sonunda geçen yılki orana yakın düzeylerde gerçekleşmesini beklediklerini, 2025 yılında ise deprem harcamalarının azalmasıyla bütçe açığının çok daha düşük seviyelere gerileyeceğini söyledi.

Dış Denge ve Büyüme

Bir yandan bütçe açığını azaltırken, diğer yandan dış dengenin iyileştirildiğini ifade eden Yılmaz, "12 aylık mal ihracatımız 260 milyar doları aşarken, yıl sonunda 60 milyar dolara ulaşmasını hedeflediğimiz turizm geliri başta olmak üzere hizmet ihracatımız artmaya devam ediyor. 2024 beklentimiz yüzde 2-2,5 seviyelerinde. Dış finansa erişim imkanı ve döviz kurunda istikrar artarken, döviz ihtiyacımız azalıyor."

Nisan ayında işsizlik oranının yüzde 8,5’a indiğini ve Aralık 2012 sonrası en düşük seviyede olduğunu belirtti. "2024 ilk çeyrekte yüzde 5,7 olan büyümede, programımız ile uyumlu olarak tüketimin katkısı azalırken, dış talebin pozitif katkı verdiği daha dengeli bir yapı oluşmaktadır."

Enflasyon ve Gelecek Hedefleri

Haziran ayından başlamak üzere aylık ve yıllık enflasyon oranlarında belirgin düşüş göreceklerini belirten Yılmaz, "2025 yılında yüzde 20’nin altında, 2026’da ise tek haneli enflasyon için kararlı ve koordineli bir şekilde programımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Para politikalarının yanı sıra, maliye politikaları ve yapısal reformlarla hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

Yılmaz, bu yılın Eylül ayında güncelleyecekleri OVP’de temel politika çerçevesinin ve yaklaşımının korunacağını, rakamsal değerler ve tahminlerin dünyada ve ülkede yaşanan gelişmeler ışığında yeniden şekillendirileceğini ekledi. "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da teknik çalışmaların yanı sıra, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm tarafların görüş ve önerileri değerlendirilecektir."

Sonuç ve Beklentiler

Yılmaz, büyüme, ihracat ve istihdam artışı sürdürülürken, bütçe açığının ve cari açığın düştüğü, rezervlerin ve risk göstergelerinin iyileştiği sağlam bir zeminde; enflasyon oranında belirgin düşüş beklediklerini ifade etti. "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da teknik çalışmaların yanı sıra, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm tarafların görüş ve önerileri değerlendirilecektir."

Kaynak: VATAN