2012 yılında süreci başlatılan ancak yapımına başlanmayan HES projesinin, mevzuata aykırı şekilde yeniden gündeme getirilmesini eleştiren Suiçmez, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun süresinin dolmasına rağmen projeye başlanmadığını ve artık yasal bir dayanağının olmadığını vurguladı.

Suiçmez, Uzungöl'de imar planlarının yıllardır çıkarılamadığını ve yapılaşma sorunlarının devam ettiğini söyleyerek, "Bu projenin Solaklı Deresi boyunca ekosistemi tehdit edecek biçimde ilerlemesi, su kaynaklarımızın tükenmesine, biyolojik çeşitliliğin zarar görmesine ve bölgedeki flora ve fauna üzerinde telafi edilemez hasarlara yol açabilir. Ayrıca, inşaat sırasında ağır makinelerin kullanılması nedeniyle oluşacak gürültü, kirlilik ve yolların kullanılamaz hale gelecek olması turizmi olumsuz etkileyerek bölge halkının geçim kaynaklarını tehlikeye atacaktır." dedi.

Bölgedeki ekosistemi, endemik türleri ve alabalık popülasyonunu korumak için çaba sarf eden kurumların, projenin biyolojik çeşitlilik üzerindeki yıkıcı etkilerini dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Trabzon'da İşlenen İntiharın Ardından Ortaya Çıkan Son Mesaj Trabzon'da İşlenen İntiharın Ardından Ortaya Çıkan Son Mesaj

Suiçmez, Trabzonlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar’ı, Trabzonlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu, tüm Trabzon milletvekillerini, tüm halkımızı ve ilgilileri bu yanlışa dur demeye çağırarak, "Bu tarihi hata düzeltilene kadar mücadelemize devam edeceğimizi ifade ediyoruz.” dedi.
TAKA/HABER MERKEZİ

Editör: Birol Sancak