Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle yürütülen "Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı" kapsamında küçükbaş hayvan dağıtımı başlıyor.

Kırsal alanlarda hellim üretimi için hayati öneme sahip küçükbaş hayvan sütü ihtiyacını karşılamak amacıyla, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle yürütülen "Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı" kapsamında küçükbaş hayvan dağıtımı başlıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle yürütülen "Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı" çerçevesinde, hellim üretimi için gerekli olan küçükbaş hayvan sütünün ihtiyacını karşılamak amacıyla küçükbaş hayvan sayısının ve işletme sayısının artırılması hedefleniyor. Bu amaçla, 20 Ekim Cuma mesai bitimine kadar başvuruları kabul edilecek olan projede, 154 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak.

"Damaskus ırkı keçi ve Asaf ırkı koyunlarlar dağıtılacak"

İlk etapta, 2 yararlanıcıya 20 koyun ve 2 koç, 5 yararlanıcıya ise 20 keçi ve 2 teke dağıtılacak. Dağıtılacak hayvanlar arasında Damaskus ırkı keçi ve Asaf ırkı koyunlar da bulunuyor.

Başvuruların kabul edilmesi için belirlenen şartlar arasında KKTC vatandaşı olma, 18-45 yaş aralığında olma, en fazla 20 damızlık küçükbaş hayvana sahip olma, devletten maaş almama, uygun bir barınak sahibi olma, proje şartlarını kabul etme gibi kriterler bulunuyor.

Asgari Ücrette Derin Kulis Asgari Ücrette Derin Kulis

"Proje süresi olan 3 yıl boyunca satılamayacak ve devredilmeyecek"

Dağıtılan hayvanlar, proje süresi olan 3 yıl boyunca satılamayacak ve devredilmeyecek. Bu süre içinde, işletmede doğan yavrulardan her yıl en az 6 aylık yaşta toplamda 20 dişi ve 3 erkek hayvan projenin devamlılığı için kullanılacak.

Başvuruların ardından belirlenen kriterleri sağlayan kişiler noter huzurunda yapılacak kurada hak kazanacaklar. Bu proje, kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. 

Başvuru şartları

Dağıtımı yapılacak hayvanlar için projeye katılmak isteyen kişilerin bugünden başlayarak 20 Ekim Cuma mesai bitimine kadar KKTC Hayvancılık Dairelerine müracaatta bulunmaları gerektiği belirtilen açıklamada başvuru yapabilmek için belirlenen şartlar şöyle sıralandı:

KKTC vatandaşı olmak,
18-45 yaş aralığında olmak,
Tercihen hayvanı olmamak veya en fazla 20 damızlık küçükbaş hayvanı olmak
Hane halkı içinde devletten maaş almıyor olmak,
Hane halkının toplamda 20 damızlık küçükbaş hayvandan fazla hayvanı olmamak,
Hayvan sağlığı ve refahı için gerekli altyapıya sahip uygun bir barınağa sahip olmak,
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının proje kapsamında hazırlamış olduğu taahhütname şartlarını kabul etmiş olmak,
Hayvancılık ile uğraşanlar için hayvan hastalıklarından ari işletmesinin olması,
Başvuru için Gerekli Belgeler:
Kimlik kartı fotokopisi
 Barınak mülkiyet belgesi
Bağlı bulunduğu belediyeden küçükbaş ağılı için uygunluk yazısı
Tarım sigortasından ekilen arazi varlığı (var ise)
Hayvan kayıt sistemine kayıtlı olup olmadıklarını ve/veya hayvan sayısını gösteren belge
Hayvancılar Birliği üyelik belgesi (hayvanı var ise)
İşletmenin son ödediği elektrik faturası (elektrik var ise)
İşletmenin son ödediği su faturası (suyu var ise)
Muhtardan onaylı hane halkı listesi (isim, yakınlık derecesi ve doğum tarihleri).”