İncelenen risk faktörleri arasında, beyini hızla yaşlandırabilen üç ana faktör belirlendi: diyabet, trafiğe bağlı hava kirliliği ve alkol tüketimi.

Bilici,"Hemofilide tanı ve tedavide gecikme, ciddi kanamalara neden olabilir" Bilici,"Hemofilide tanı ve tedavide gecikme, ciddi kanamalara neden olabilir"

Araştırma, 45 yaş ve üstü 40 bin katılımcının beyin MR'larını analiz ederek, demansa katkıda bulunabilecek 161 farklı risk faktörünü değerlendirdi.

Sonuçlar, demans için değiştirilebilir risk faktörleri arasında en etkili olan üç faktörün diyabet, trafiğe bağlı hava kirliliği ve alkol tüketimi olduğunu gösterdi. Bu faktörlerin, beyinde belirli bölgelerin demans riskine karşı daha savunmasız hale geldiğini ortaya koydu.

Ayrıca, tansiyon, kolesterol, kilo, sigara tüketimi ve uyku gibi diğer faktörlerin de demans gelişimiyle ilişkili olduğu belirtildi.

Bu çalışmanın, demansın tedavisi için yeni stratejiler geliştirilmesine katkıda bulunabileceği vurgulandı.

Kaynak: NTV