Devre mülk ve devre tatil satın almak isteyen vatandaşlar için Ticaret Bakanlığı'ndan kritik uyarılar geldi. Bakanlık, tatil sezonunun açılması ile birlikte vatandaşların dikkat etmesi gereken konulara dikkat çekti.

Cayma Hakkı:

Erva Raziye Asar Cinayetinde Yeni Detaylar! Katilin Kan Donduran Planı Ortaya Çıktı! Erva Raziye Asar Cinayetinde Yeni Detaylar! Katilin Kan Donduran Planı Ortaya Çıktı!

Vatandaşların devre mülk veya devre tatil satın alırken, imzalanan sözleşmelerden hiçbir gerekçe göstermeden ve cayma bedeli ödemeden 14 gün içinde cayma hakkına sahip oldukları belirtildi. Bu hakkın noterlikler aracılığıyla veya yazılı olarak kullanılması gerektiği vurgulandı. Şirketin ön bilgilendirme ve sözleşme yapma yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemesi durumunda cayma hakkı süresi 1 yıl uzamaktadır.

Devre Tatil Sözleşmesi Nedir?

Bir yıldan uzun süre için kurulan ve bu süre zarfında birden fazla dönem için konaklama imkânı veren devre mülk, paylı mülkiyet satışı gibi sözleşmeler devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilir.

Ön Bilgilendirme ve Araştırma:

Devre mülk alacak vatandaşların reklam ve tanıtımların etkisinde kalmadan, mutlaka satıcı veya sağlayıcı firmalar hakkında araştırma yapmaları gerektiği belirtildi. Sözleşme imzalanmadan önce tüketiciye verilmesi zorunlu olan ön bilgilendirme formunun okunması ve sözleşme metnine aynen aktarılması önemlidir.

Sözleşmede Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Sözleşmede yıllık aidat tutarı, cayma hakkı, kullanım dönemi, teslim tarihi ve ortak alanların kullanımı gibi hususlara dikkat edilmelidir. Devre tatil inşaatı için gerekli resmi ruhsatların (yapı ruhsatı, termal tesislerde sondaj ruhsatı, ÇED raporu vb.) alınıp alınmadığı kontrol edilmelidir.

Devre mülk satışında vatandaşlara kritik uyarı 14 gün içinde cayma hakkı var

Sözleşmeden Cayma Hakkı:

İnşası devam eden devre tatil ünitesinin devir veya teslim edilmesine kadar sözleşmeden dönme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda, firma tüketiciden ancak kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi halinde satış bedelinin %2'sine kadar tazminat talep edebilir.

Sözleşme imzalamadan önce nerelere dikkat edilmelidir

Aidat Ödemeleri:

Şahsi hak sağlayan devre tatil sözleşmelerinde, tatil hakkından faydalanılmayacağının tatil hakkının başladığı tarihten en az 90 gün önce sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, yıllık aidat veya benzeri isim altında herhangi bir bedel ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Ticaret Bakanlığı, devre mülk veya devre tatil satın almayı planlayan vatandaşların bu konulara dikkat etmelerini ve olası mağduriyetlerin önüne geçmelerini tavsiye etmektedir.

Kaynak: HABER MERKEZİ