ANADOLUDAKİ BEREKET, BİRİKİM VE BECERİ

"Anadoludakiler" projesi, Türkiye'nin tarımsal bereketi, mutfak kültürü, zanaatkarların becerileri ve kültürel zenginliklerini görünür kılmayı hedefliyor. Bu proje, girişimciler ve kooperatifler için yenilikçi fırsatlar sunarken, yerel ve bölgesel kalkınmayı da desteklemeyi amaçlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri aracılığıyla yürütülecek.

DOKA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

SOGEP Programının amacı, uygulandığı illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Anadoludakiler markası ile de topraklarımızın zenginliğinin dijital platformda paylaşılarak yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesi amaçlanmaktadır” denildi.

Memurun İzin Hesabı Değişti: Resmi Tatil Yıllık İzinden Düşecek mi? Memurun İzin Hesabı Değişti: Resmi Tatil Yıllık İzinden Düşecek mi?

PROJE BÜTÇESİ VE ÖNCELİKLER

Hazırlanacak projelerin asgari bütçesinin 1 Milyon TL olması gerektiği belirtilen açıklamada, projelerin öncelikli olarak “İstihdam Edilebilirliği Artırmak, Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik, Sosyal İçerme ve Sosyal Sorumluluk” konularını içermesi isteniyor. Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısının asgari %10 olması gerektiği, kâr amacı güden kuruluşların ise sadece sosyal sorumluluk projeleri için başvuru yapabileceği ve bu projelerde eş finansman katkısının asgari %50 olması gerektiği bilgileri paylaşıldı.

BAŞVURU SÜRECİ

DOKA, projelerin değerlendirilmesi ve desteklenmesi için başvuruları bekliyor. Bu proje çağrısı, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak, toplumsal sorunlara çözüm üretmek ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için önemli bir fırsat sunuyor. Proje teklif çağrısı hakkında daha fazla bilgi ve başvuru detayları için DOKA'nın resmi web sitesi ziyaret edilebilir.

Muhabir: AYŞEN KARABİNA