Emlak vergisi muafiyeti hakkından habersiz bir şekilde düzenli ödeme yapanlar için Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından alınan karar, geriye dönük 5 senelik para iadesini içeriyor. 


PARA İADESİ ALACAK

Her sene düzenli bir şekilde emlak vergisi ödeyen milyonlarca kişi aslında emlak vergisi mükellefi olmadığı ortaya çıktı. Kamu Denetçiliği Kurumu KDK tarafından açıklanan bir emsal karar kapsamında aşağıda yer alan listede bulunan kişilere emlak vergisi para iadesi yapılacağını açıkladı.

Bu liste şu şekilde sıralandı:

-Emekliler

-Ev hanımları

-İşi olmayan kişiler

-Şehidin dul eşi ve yetimleri

-Gaziler

-Engelliler


ŞARTLAR NELER?

Yukarıdaki listede olan kişiler sahip oldukları evin tek evi olmaları ve devletin verdiği maaştan başka hiçbir geliri olmayan kişiler sıfır oranlı emlak vergisi hakkından yararlanmaktadır.

KDK tarafından yapılan bir açıklamada "Bakanlar Kurulunca belirlenecek indirimli vergi oranından, Türkiye'de brüt yüzölçümü 200 m² yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan; ... - Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar, ... yararlanacaklardır..." denilmektedir.

Satılık Ev Fiyatlarında Değişimler: Büyük Şehirler Geriliyor, Anadolu Yükseliyor Satılık Ev Fiyatlarında Değişimler: Büyük Şehirler Geriliyor, Anadolu Yükseliyor

Ayrıca, 1319 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde, "Bu kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kanuna göre alınacak vergiler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir." denilerek sahip olduğu evin 200 metrekare büyüklüğü aşmaması şartı ile emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı alan kişilerin emlak vergisi ödemeyecekleri söylendi.

Kaynak: Haber Merkezi