Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu yıl yapılmaya başlanan 3 boyutlu ablasyon işlemi hakkında hastane Başhekimi Doç.Dr. Kemal Uzun ve Hastane Müdürü Koray Demirci açıklamalarda bulundular:  ‘Önceki yıllarda hastanemizde 3 boyutlu ablasyon işlemleri yapılamadığı için ileri düzey aritmi hastaları farklı merkezlere sevk edilirken, gerek hekimlerimizden Prof. Dr. Turhan Turhan ve Dr. Ahmet Oğuz Aslan’ın bu alanda aldığı eğitimler gerekse Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden temin edilen malzemeler sayesinde tüm aritmi ameliyatları (EPS) hastanemizde yapılmaya başlandı. Bu yıl içerinde 192 hastaya başarılı bir şekilde uygulandı ve il dışı sevklerimizin büyük kısmını oluşturan bu tedavinin yapılmaya başlamasıyla kalp nakli ve suni kalp takılması dışında tüm kardiyovasküler işlemlerin yapıldığı bir merkez haline geldik.

GÜÇLÜ KADRO

Hastanemiz Kardiyoloj Kliniği 6 Profesör, 5 Doçent, 7 uzman, 14 Asistan, Kalp Damar Cerrahi Kliniği 3 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Uzman, 8 Asistan, olmak üzere toplam 85 hekim ve tecrübeli sağlık personeli ile 2022 yılı ocak ekim arası 10 ay boyunca hastane polikliniklerine başvuran toplam hasta sayısı 177.556 olup bu sayının 41.461 sayısı acil polikliniğe başvurmuştur ve toplam 9.272 hasta yatışı gerçekleşmiştir. Bu süre boyunca yapılan 1.807 ameliyatın 578’i açık kalp ameliyatı ( Bypass, kapak değişim, onarım) oluşturmuştur.5.047 hastaya Koroner anjio yapılmış, bunlara 4213 Stent ve Balon işlemi yapılmıştır. 228 hastaya kalp pili takılmıştır. 60 hastaya Kapalı Kapak Ameliyatı (TAVİ) yapılırken 32 hastaya da Kapalı Aort Damar Ameliyatı (EVAR, TEVAR) yapılmıştır. Hastanemiz sadece Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesine değil, tüm Türkiye ve komşu ülkelere ileri düzey hizmet veren bir merkez olmak adına çalışmalarına devam etmektedir.’

Editör: TE Bilisim