SES Trabzon Şubesi'nin Açıklaması:

"Yenidoğanın ilk çığlıklarına, ölenlerin son nefeslerine ve hayatın en değerli, en trajik anlarına tanıklık eden, bireylerin, toplulukların ve ulusların sağlığını korumak için çalışan, insanlığa hizmet eden hemşirelerimiz, 'Dünya Hemşireler Gününüz' kutlu olsun.

Hemşireler, dünya çapında sağlık alanındaki en büyük iş gücüdür ve sağlık sistemlerinin daha sürdürülebilir hale gelmesine ve insanlığın gelişimine yardımcı olan bir meslek grubudur. 2020 yılında, Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), hemşirelerin 'Dünya Sağlığında Hemşireler Öncü Bir Ses' olarak tanınmasını sağlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü Cenevre Yönetim Kurulu ise Florence Nightingale'in 200. doğum yıldönümü onuruna 2020 yılını 'Uluslararası Hemşire ve Ebe Yılı' olarak ilan etmiştir.

Bu öneme rağmen, dünya genelinde ve ülkemizde hemşirelerin emeğinin hakkının verilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Özellikle şehir hastanelerinde, hemşireler hızlıca üretim yapması gereken işçilere dönüşmüşlerdir. Mesleğin toplumu güçlendirici rolleri görmezden gelinmekte, mesleki ve etik sorumlulukları göz ardı edilmektedir.

Hemşirelerin Karşı Karşıya Olduğu Sorunlar:

Nitelikli Eğitim Eksikliği: Hemşire iş gücü planlaması yapılmadan çok sayıda hemşirelik okulu açılması ve hemşirelik eğitiminin nitelik kaybı.

Ücret Politikalarının Yetersizliği: Hemşirelerin insanca yaşamalarını sağlayan ücret politikalarının olmaması, performans teşvikleri ve fiili hizmet süresinin geriye dönük uygulanmaması.

Görev Tanımlarının Diğer Sağlık Çalışanlarına Devredilmesi: On binlerce hemşire atama beklerken, hemşire açığı var gerekçesi ile hemşire görev, yetki ve sorumluluklarının diğer sağlık çalışanlarına devredilmesi.
Fazla Mesai ve Aşırı İş Yükü: Fazla mesai, uzun çalışma saatleri ve aşırı iş yüküne bağlı tükenmişlik yaşanması, işten ayrılmaların artması.

Sertifikalı Hemşirelerin Kendi Alanlarında Çalıştırılmaması: Sertifikalı hemşirelerin kendi alanlarında çalıştırılmaması ve koruyucu sağlık hizmetlerinde kilit rol oynayan hemşirelerin ilgili alanlarda istihdam edilmemesi.

Yasal Düzenlemelerin Eksikliği: Hemşire hasta oranlarına yönelik yasal düzenlemelerin olmaması.
Liderlik Pozisyonlarının Hemşirelere Yeterince Verilmemesi: Yönetim pozisyonlarına liyakat aranmadan hemşirelik dışı atamaların yapılması.

Sendika ve Hastane Yöneticilerinin Baskısı: Sendika ve hastane yöneticilerinin hemşireler üzerinde güç kullanması ve baskı oluşturması, ayrımcılığa ve etik dışı uygulamalara maruz kalınması.
Uzman Hemşire Kadrolarının Olmaması: Hemşirelikte lisansüstü eğitimine rağmen kurumlarda halen uzman hemşirelik kadrosunun olmaması.

Hemşirelerin Talepleri:

Trabzon'da İşlenen İntiharın Ardından Ortaya Çıkan Son Mesaj Trabzon'da İşlenen İntiharın Ardından Ortaya Çıkan Son Mesaj

Hemşire İnsan Gücü Açığının Kapatılması: Atama bekleyen on binlerce hemşire kadrolu olarak istihdam edilmeli.
KHK ile İhraç Edilen Deneyimli Hemşirelerin İadesi: Deneyimli hemşireler işlerine iade edilmeli.
Ücretsiz Kreş Hizmeti: Çalışma koşulları göz önünde bulundurularak 24 saat açık, ücretsiz kreşler açılmalı.
Adil ve Yeterli Ücret Politikaları: Teşvik ödemeleri kaldırılmalı, ücretler emekliliğe de yansıyacak şekilde tek kalemde ödenmeli.

Fiili Hizmet Zammı: Geçmişe yönelik çalışmaları da kapsamalı.

Fazla Çalışma Ödemeleri: Gece nöbeti, hafta sonu ve bayram günlerinde fazla çalışma katsayıları artırılarak ödenmeli.

Mesleki Gelişim: Hemşirelerin mesleki gelişimleri için destek sağlanmalı.

Güvenli Çalışma Ortamları: Hemşireler için güvenli çalışma ortamları oluşturulmalı.

Karar Mekanizmalarına Katılım: Hemşireleri ilgilendiren kararlarda hemşireler ya da sendika temsilcilerinin sürece dahil edilmesi sağlanmalı.

Dünya'da 'Hemşireler geleceğimizdir' temasıyla insanlık değerlerindeki ve sağlık bakım sistemlerindeki rolünü bilerek harekete geçen tüm hemşirelere selam olsun."

Editör: Birol Sancak