TASARRUF ADI ALTINDA EMEK VE HAK GASBI

Pakette öngörülen düzenlemelerle, kamu emekçilerinin mevcut haklarında kesintilere gidilmesi ve kamuda esnek, güvencesiz çalışma koşullarının artırılması planlanıyor. Ayrıca, kamuya yeni personel alımlarının sınırlandırılması, mevcut personelin iş yükünü artırırken, kamusal hizmetlerin kalitesini düşürebilir. Bu durum, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi temel kamu hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açabilir.

KAMU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ VE ALTERNATİF ÖNERİLER

Yılbaşından itibaren mide ve bağırsaklarında uyuşturucu kapsülleri taşıyan 7 kişi yakalandı Yılbaşından itibaren mide ve bağırsaklarında uyuşturucu kapsülleri taşıyan 7 kişi yakalandı

Tasarruf önlemleri yerine, hükümetin kamu özel işbirliği projeleri kapsamında sağladığı garanti ödemeleri gibi yüksek maliyetli uygulamalardan tasarruf etmesi gerektiği vurgulanıyor. Özellikle döviz garantili projeler ve yüksek gelir gruplarına yönelik servet vergisi gibi alternatif gelir kaynakları, kamu maliyesinde denge sağlamak için öneriliyor.

KAMUSAL HAKLARIN SAVUNULMASI VE TOPLU EYLEM ÇAĞRISI

Kamu çalışanları, emekliler ve dar gelirli vatandaşlar, kazanılmış haklarını savunmak ve kamunun tasfiyesine karşı çıkmak için ortak mücadele çağrısında bulunuyor. Bu mücadelede, mülakat uygulamalarının kaldırılması, liyakatın tesis edilmesi ve grevli toplu iş sözleşmelerini içeren gerçek bir sendika yasası talepleri öne çıkıyor.

Sonuç olarak, kamu çalışanları ve emekçiler, tasarruf paketinin kamu hizmetlerine ve çalışan haklarına zarar verme potansiyeline karşı çıkıyor. Bu süreçte, daha adil ve etkin bir kamu yönetimi için halkın ve çalışanların sesine kulak verilmesi, ekonomik krizin yükünün en zengin kesimler tarafından karşılanması gerektiği vurgulanıyor.

Editör: Birol Sancak