Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun verdiği karar, emeklilerin maaşlarından yapılan kredi taksit kesintilerine ilişkin büyük bir önem taşıyor. Karar, bir emeklinin maaş hesabına konulan bloke nedeniyle geçim sıkıntısı çektiği ve hak kayıpları yaşadığı iddiasıyla açtığı dava üzerine alındı. Emekli maaşından otomatik olarak yapılan kredi taksit kesintilerine başlangıçta onay veren davacının, sonradan bu kesintilere itiraz etmesi ve kesintilerin iadesini talep etmesiyle başlayan hukuki süreç, Yargıtay'ın dikkatle incelediği bir konu haline geldi.

48 49 50 55 yaşında emeklilik isteyene altın gibi tablo! 1995 1998 1999 2017 sigortalılar yararlanacak 48 49 50 55 yaşında emeklilik isteyene altın gibi tablo! 1995 1998 1999 2017 sigortalılar yararlanacak

İlk derece mahkemesi, davacının kullandığı kredinin teminatı olarak emekli maaşından kesinti yapılmasına onay verdiğini belirterek davayı reddetti. Ancak davacı, bu karara itiraz ederek istinaf başvurusunda bulundu ve Bölge Adliye Mahkemesi, davacının lehine karar vererek maaş hesabı üzerindeki blokenin kaldırılmasına hükmetti. Ancak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozdu.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, davalı bankanın lehine son kararı verdi. Emeklinin maaşından yapılan kesintilere başlangıçta rıza göstermiş olmasını ve bu durumun banka nezdinde kredi ödeme güvenilirliğini artırdığını vurguladı. Bu nedenle, davacının sonradan itiraz etmesini ve önceki dönemlere ait kesintilerin iadesini talep etmesini, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirerek, bu talebin Türk Medeni Kanunu'nun iyi niyet kurallarıyla bağdaşmadığına ve hukuki koruma sağlanamayacağına hükmetti.

Bu karar, yaklaşık 16 milyon emekliyi ve benzer durumda olan kredi borçlularını yakından ilgilendiriyor. Yargıtay'ın bu kararı, kredi ödemelerinde maaş kesintisi yöntemini tercih eden emekliler için önemli bir hukuki referans noktası oluşturuyor. Ayrıca, benzer davalarda mahkemelerin nasıl bir yol izleyeceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.

Kaynak: KARAR