Mülkiyete Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.
1-İhale, 16.07.2024 tarihinde Salı günü aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.
İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü saat 9.00’a kadar Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
            Gerçek Kişiler

a.     Nüfus cüzdan fotokopisi

b.     İkametgah belgesi

c.      Tebligat için adres beyanı

d.     Noter tasdikli imza beyannamesi

e.     Geçici ve güvence teminat bedeli veya teminat mektubu

f.       Şartname alındı makbuzu

g.     Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

h.     Belediyemize ait borcu yoktur belgesi

a.     2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

j.        Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Tüzel Kişiler

a.     Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b.     Noter tasdikli imza sirküsü (dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

c.      Tebligat için adres beyanı

d.     Geçici ve güvence teminat bedeli veya teminat mektubu

e.     Şartname alındı makbuzu

f.       Belediyemize ait borcu yoktur belgesi

g.     2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

h.     Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

a.     Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Geçici teminat ve güvence teminatı 15.07.2024 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Maçka Belediyesi veznesine veya  T.C. Ziraat Bankası Şubesi TR46 0001 0002  7011 1070 0150 06 iban numaralı hesabımıza yatırılacaktır.
3-İhale şartnamesi ve ekleri Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00-TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

S.
No

Mahalle

Niteliği

Ada

Parsel


Kat/
Bağımsız
Bölüm

Brüt
m2

Muhammen
Bedel (TL)

İhale
Saati


Geçici
Teminat
% 3 (TL)


Güvence Teminatı 
% 15 (TL)

1

Reşadiye

İşyeri

206

2

Zemin/1 nolu

101

2.000.000,00

10:00

60.000,00

300.000,00

2

Reşadiye

İşyeri

206

2

Zemin/2 nolu

61

1.200.000,00

10:10

36.000,00

180.000,00

3

Reşadiye

İşyeri

206

2

1.kat/9 nolu

52

450.000,00

10:20

13.500,00

67.500,00

4

Reşadiye

İşyeri

206

2

1.kat/10 nolu

30

300.000,00

10:30

9.000,00

45.000,00

5

Reşadiye

İşyeri

206

2

2.kat/17 nolu

72

600.000,00

10:40

18.000,00

90.000,00

6

Reşadiye

İşyeri

206

2

2.kat/18 nolu

51

300.000,00

10:50

9.000,00

45.000,00

7

Reşadiye

İşyeri

206

2

2.kat/19 nolu

43

275.000,00

11:00

8.250,00

41.250,00

8

Reşadiye

İşyeri

206

2

2.kat/20 nolu

43

275.000,00

11:10

8.250,00

41.250,00

9

Reşadiye

İşyeri

206

2

1.kat/21 nolu

51

300.000,00

11:20

9.000,00

45.000,00

10

Reşadiye

İşyeri

206

2

2.kat/22 nolu

59

320.000,00

11:30

9.600,00

48.000,00

11

Reşadiye

İşyeri

206

2

2.kat/23 nolu

59

320.000,00

11:40

9.600,00

48.000,00

12

Reşadiye

İşyeri

206

2

2.kat/24 nolu

65

550.000,00

11:50

16.500,00

82.500,00

13

Reşadiye

İşyeri

206

2

2.kat/25 nolu

97

700.000,00

12:00

21.000,00

105.000,00

14

Reşadiye

İşyeri

206

2

3.kat/26 nolu

72

550.000,00

13:00

16.500,00

82.500,00

15

Reşadiye

İşyeri

206

2

3.kat/27 nolu

51

250.000,00

13:05

7.500,00

37.500,00

16

Reşadiye

İşyeri

206

2

3.kat/28 nolu

43

225.000,00

13:10

6.750,00

33.750,00

17

Reşadiye

İşyeri

206

2

3.kat/29 nolu

43

225.000,00

13:15

6.750,00

33.750,00

18

Reşadiye

İşyeri

206

2

3.kat/30 nolu

51

250.000,00

13:20

7.500,00

37.500,00

19

Reşadiye

İşyeri

206

2

3.kat/31 nolu

59

270.000,00

13:25

8.100,00

40.500,00

20

Reşadiye

İşyeri

206

2

3.kat/32 nolu

59

270.000,00

13:30

8.100,00

40.500,00

21

Reşadiye

İşyeri

206

2

3.kat/33 nolu

65

500.000,00

13:35

15.000,00

75.000,00

22

Reşadiye

İşyeri

206

2

3.kat/34 nolu

97

650.000,00

13:40

19.500,00

97.500,00

23

Reşadiye

İşyeri

206

2

4.kat/35 nolu

72

500.000,00

13:45

15.000,00

75.000,00

24

Reşadiye

İşyeri

206

2

4.kat/36 nolu

51

225.000,00

13:50

6.750,00

33.750,00

25

Reşadiye

İşyeri

206

2

4.kat/37 nolu

43

200.000,00

13:55

6.000,00

30.000,00

26

Reşadiye

İşyeri

206

2

4.kat/38 nolu

43

200.000,00

14:00

6.000,00

30.000,00

27

Reşadiye

İşyeri

206

2

4.kat/39 nolu

51

225.000,00

14:05

6.750,00

33.750,00

28

Reşadiye

İşyeri

206

2

4.kat/40 nolu

59

245.000,00

14:10

7.350,00

36.750,00

29

Reşadiye

İşyeri

206

2

4.kat/41 nolu

59

245.000,00

14:15

7.350,00

36.750,00

30

Reşadiye

İşyeri

206

2

4.kat/42 nolu

65

475.000,00

14:20

14.250,00

71.250,00

31

Reşadiye

İşyeri

206

2

4.kat/43 nolu

97

625.000,00

14:25

18.750,00

93.750,00

32

Reşadiye

İşyeri

206

2

6.kat/53 nolu

881

3.200.000,00

14:30

96.000,00

480.000,00

33

Akmescit

Çimenlik

136

24

300.000,00

14:35

9.000,00

45.000,00

34

Akmescit

Otlak

121

8

150.000,00

14:40

4.500,00

22.500,00

35

Akmescit

Çalılık

128

7

500.000,00

14:45

15.000,00

75.000,00

36

Akmescit

Otlak

137

23

100.000,00

14:50

3.000,00

15.000,00

37

Akarsu

Çayır

152

29

150.000,00

14:55

4.500,00

22.500,00

38

Alaçam

Çayır

101

61

1.500.000,00

15:00

45.000,00

225.000,00

39

Alaçam

Çayır

101

54

1.100.000,00

15:05

33.000,00

165.000,00

40

Çıralı

Çayır

121

5

1.500.000,00

15:10

45.000,00

225.000,00

41

Coşandere

Arsa

135

2

2.000.000,00

15:15

60.000,00

300.000,00

42

Coşandere

Çayır

119

57

1.000.000,00

15:20

30.000,00

150.000,00

43

Çamlıdüz

Çayır

101

241

100.000,00

15:25

3.000,00

15.000,00

44

Esiroğlu

Otlak

1995

5

300.000,00

15:30

9.000,00

45.000,00

45

Güney

Metruk Yol

1445

6

120.000,00

15:30

3.600,00

18.000,00

46

Merkez

Arsa

123

7

300.000,00

15:35

9.000,00

45.000,00

47

Ocaklı

Çayır

139

7

1.500.000,00

15:40

45.000,00

225.000,00

48

Sevinç

Fındık Bahçesi

149

3

250.000,00

15:45

7.500,00

37.500,00

49

Sevinç

Çayır

149

11

200.000,00

15:50

6.000,00

30.000,00

50

Sındıran

Çayır

125

61

600.000,00

16:00

18.000,00

90.000,00

51

Şimşirli

Çayır

169

10

100.000,00

16:05

3.000,00

15.000,00

52

Üçgedik

Çayır

121

1

250.000,00

16:10

7.500,00

37.500,00

53

Üçgedik

Çayır

120

28

200.000,00

16:15

6.000,00

30.000,00

54

Üçgedik

Çayır

180

19

400.000,00

16:20

12.000,00

60.000,00

55

Yaylabaşı

Çayır

112

36

300.000,00

16:25

9.000,00

45.000,00

56

Yaylabaşı

Çayır

116

1

100.000,00

16:30

3.000,00

15.000,00

57

Yazlık

Çalılık

128

2

800.000,00

16:35

24.000,00

120.000,00

İlanen Duyurulur

#ilangovtr Basın No ILN02053776