Beşikdüzü Merkez Ortaokulu Müdürlüğü'nün onayıyla, Beşikdüzü ilçesinde çeşitli meslek gruplarından kişilere proje sorumlusu matematik öğretmeni İlkay Yaylı liderliğinde, 4 işlem becerileri hakkında farkındalık çalışması düzenlendi. Renkli zarflardan çekilen ve cevaplanan sorularla gerçekleştirilen uygulama, öğrencilerin hem özgüven kazanmalarına hem de günlük hayatta matematik uygulamalarını geliştirmelerine olanak sağladı.

Hamsiköy'ün Ünlü Lezzeti: Sütlacın 100 Yıllık Geleneği Hamsiköy'ün Ünlü Lezzeti: Sütlacın 100 Yıllık Geleneği

Uygulama sürecinde, insanların aslında ne kadar çok hesap makinesine alıştıkları ve zihinden işlemler yapma alışkanlığının ne kadar azaldığı da gözlemlendi. Bununla birlikte, takım çalışması, yaratıcı düşünme, hayal gücünde artış, zaman yönetimi becerileri ve matematikle ilişkili diğer yeteneklerin gelişimine katkı sağlandı. Öğrencilerde, akıl yürütme gücü, yaratıcılık, soyut veya uzamsal düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme yeteneği ve etkili iletişim becerilerinin gelişimi de gözlemlendi.

Bu proje, matematik öğreniminin sadece sınıf ortamında değil, günlük yaşamda da önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Matematik Hayattır!" ilkesini desteklemektedir.


Muhabir: NEZİHA ÇAKIROĞLU