Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı ifade edildi.

Enflasyon ve Ekonomik Göstergeler

Karar metninde, aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflamanın mayıs ayında geçici bir kesintiye uğradığı ve yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit ettiği belirtildi. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu vurgulandı.

Bunu yapan artık 5 yıl trafiğe çıkamayacak: Araç sahipleri aman dikkat Bunu yapan artık 5 yıl trafiğe çıkamayacak: Araç sahipleri aman dikkat

Sıkı Para Politikası ve Kredi Piyasaları

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği belirtilen metinde, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerinin de göz önünde bulundurularak politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği ifade edildi. Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun sürdürüleceği belirtildi.

Gelecek Dönem Beklentileri

Kurul, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini ve enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar bu duruşun devam edeceğini belirtti. Para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyonun yılın ikinci yarısında tesis edileceği ifade edildi.

Parasal Aktarım ve Makroihtiyati Adımlar

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği, likidite gelişmelerinin yakından izlendiği ve sterilizasyon araçlarının gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağı belirtildi.

Politika Kararlarının Belirlenmesi

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceğini vurguladı. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin yakından takip edileceği ve Kurul'un fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağı belirtildi. Kararların öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alınacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA