KTÜ’de Giresun Musiki Cemiyeti Rüzgarı Esti KTÜ’de Giresun Musiki Cemiyeti Rüzgarı Esti

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" için gelen görüş ve önerilerin değerlendirildiğini ve tekrar görüşülen yeni müfredatın onaylandığını duyurdu. Öğretim programlarında yapılan genel tashihlerin ardından yeni müfredat taslağı, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti.

Yeni müfredat taslağına ilişkin 26 dersin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları, 16-22 Mayıs tarihleri arasında Kurul gündemine alınarak görüşüldü. Kademeli şekilde uygulanacak olan bu yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlayarak hayata geçirilecek.

Demirli, süreç boyunca gelen 67 bin 284 görüş ve önerinin şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirildiğini belirtti. Öğretmenlerin ve diğer eğitim paydaşlarının katkılarının önemine vurgu yaparak, yeni müfredatın kamuoyuyla paylaşılacağını ve Bakanlık internet sitesi üzerinden erişilebileceğini açıkladı.
 

Editör: Birol Sancak