İşte detaylar...

Çok sayıda kardeşi olan insanların sık sık merak ettiği bir süreç olan 'miras paylaşımı süreci', kardeşler arasındaki hak dağılımının nasıl yapılacağı sosyal medya ve internet üzerinden sık sık aratılan bir konu olarak ön plana çıkıyor.

Miras paylaşımı, devir işlemleri gibi hususlarda yeni dönem başladı. Peki, miras hukuku çerçevesinde, kardeşler arasındaki miras paylarının nasıl belirlenir yada hangi koşullarda farklılık gösterir? İşte detaylar..

Miras paylaşımının adil bir şekilde gerçekleşebilmesi için öncelikle mirasın nasıl paylaştırıldığına dikkat edilmelidir.

Eğer miras bırakanın herhangi bir vasiyetnamesi yoksa veya çocuklarından herhangi biri mirası reddetmemişse, kardeşler arasında bir üstünlük durumu söz konusu olmayacaktır.

VASİYETNAME VE PAY DAĞILIMI

Bir kişi, mal varlığının paylaşımında çocukları arasında farklı oranlar belirlemek istiyorsa, bu isteğini resmi bir vasiyetname ile ifade ederek hükme bağlayabilir.

Ancak burada dikkate alınması gereken önemli bir kural vardır:

Bir baba veya anne, mal varlığının yarısını çocukları arasında saklı pay olarak ayırmak zorundadır.

Yani, bir miras bırakanın mirasın yarısını bir çocuğuna bırakma özgürlüğüne sahiptir, ancak diğer yarısı saklı pay olarak kabul edilir ve bu kısım diğer çocuklara eşit olarak dağıtılmalıdır.

Saklı pay, miras bırakanın vefatından sonra vasiyetname ile dahi başka bir kişiye devredilemez.

Kiralara her gün zam yapılıyor Kiralara her gün zam yapılıyor

Yani, miras bırakanın kalan yarısını bir çocuğuna bırakarak kardeşler arasında farklı oranlarda miras paylaşımı yapabilmesi mümkündür.

Ancak, bu oran diğer kardeşlerin saklı paylarını ihlal ederse, mahkeme kararıyla vasiyetname geçersiz kılınabilir.

BAZI ÇOCUKLAR MİRAS PAYI ALAMAYABİLİR

Miras paylaşımı sürecinde bazı istisnai durumlarda, bazı çocuklar miras payı alamayabilir.

Bu istisnai durum, bir aile üyesine karşı ciddi bir zarar verme eylemi sonucunda ortaya çıkabilir.

Bu tür bir eylemi gerçekleştiren kişi, mirastan yasal olarak mahrum bırakılabilir.

Bu durumda, ilgili çocuk miras hakkını kaybederken, diğer kardeşler mirası aralarında paylaşma hakkına sahip olabilirler.