Miras paylaşımında değişiklik: Bazı istisnai durumlarda, miras bırakanın ölümüne neden olan çocuklar miras payı alamayabilir. Çocuğun miras bırakanın ölümüne doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunması, mirastan yasal olarak mahrum bırakılmasına yol açabilir. Ayrıca, aile üyesine ciddi zarar verme durumları da miras paylaşımını etkileyebilir.

Bu durumda, diğer kardeşler mirası aralarında paylaşma hakkına sahip olabilir. Adaletin sağlanması ve yasal hakların korunması adına istisnai durumlar dikkatle ele alınır. İşte kalan miraslar hakkında kritik detaylar...

Bir kişi, mal varlığının paylaşımında çocukları arasında farklı oranlar belirlemek istiyorsa, bu isteğini resmi bir vasiyetname ile ifade ederek hükme bağlayabilir. Ancak burada dikkate alınması gereken önemli bir kural vardır.


Bir baba veya anne, mal varlığının yarısını çocukları arasında saklı pay olarak ayırmak zorundadır.

Yani, bir miras bırakanın mirasın yarısını bir çocuğuna bırakma özgürlüğüne sahiptir, ancak diğer yarısı saklı pay olarak kabul edilir ve bu kısım diğer çocuklara eşit olarak dağıtılmalıdır.

Saklı pay, miras bırakanın vefatından sonra vasiyetname ile dahi başka bir kişiye devredilemez. Yani, miras bırakanın kalan yarısını bir çocuğuna bırakarak kardeşler arasında farklı oranlarda miras paylaşımı yapabilmesi mümkündür.


Ancak, bu oran diğer kardeşlerin saklı paylarını ihlal ederse, mahkeme kararıyla vasiyetname geçersiz kılınabilir.

Miras paylaşımı sürecinde bazı istisnai durumlarda, bazı çocuklar miras payı alamayabilir.

Bu istisnai durum, bir aile üyesine karşı ciddi bir zarar verme eylemi sonucunda ortaya çıkabilir. Bu tür bir eylemi gerçekleştiren kişi, mirastan yasal olarak mahrum bırakılabilir.

Bu durumda, ilgili çocuk miras hakkını kaybederken, diğer kardeşler mirası aralarında paylaşma hakkına sahip olabilirler.

Tapu Nedir?

Tapu, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen, arazinin üzerine inşa edilmiş yapının ya da arazinin bir bölümünün sahipliğini gösteren, herhangi usulsüz bir durum kanıtlanana kadar hukuki alanda geçerli sayılan yazılı ve resmi belgedir. Her gayrimenkule ait bir tapu belgesi bulunur. Gayrimenkulle ilgili tüm bilgiler ise bu tapu belgesinde yer alır.

Tapu dahil olmak üzere emlak ile ilgili bütün terimlere ve anlamlarına emlak terimleri sözlüğü bölümümüzden ulaşabilirsiniz.

Tapu Belgesinin Renkleri Ne Anlama Gelir?

Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı: Altın Yatırımcısına Kazandırdı! Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı: Altın Yatırımcısına Kazandırdı!

Pembe ve mavi olmak üzere iki farklı renkte tapu türü bulunur.

Mavi ve pembe renge sahip olan tapu belgeleri, tasarım ve içerik olarak aynıdır ancak sahip oldukları nitelik ile birbirlerinden ayrılır.