Psikolog, TAKA Gazetesi Yazarı Merve Ak, seçim sürecini ve seçmenin psikolojisi ile ilgili açıklamalarda bulundu

Seçmenlerin genel davranışlarını etkileyen psikolojik faktörler nelerdir?

Psikolog Merve Ak:  İnsanlar genellikle kendi aidiyet gruplarına (etnik, dini, sosyal) olan bağlılıklarıyla şekillenen siyasi tercihlere sahiptir. Bu bağlılık, seçmenin kendini bir siyasi grupla özdeşleştirmesini ve bu grupla benzer düşünen adayları desteklemesini sağlar. Bireylerin ekonomik durumu ve ekonomiye duydukları güven, seçim tercihlerini etkileyen önemli faktörlerdir. Ekonomik Bireylerin yaşadıkları deneyimler, eğitim seviyeleri ve bilgi düzeyleri, politik tercihlerini etkileyebilir. Daha eğitimli bireyler genellikle daha bilinçli ve bilgili politika tercihlerine sahip olabilir. İstikrar veya belirsizlik, seçmenin adaylara yönelik tutumlarını şekillendirebilir.

DUYGUSAL BAĞ OLUŞTURMA VE GÜVEN

Politik kampanyaların seçmenleri etkileme ve motive etme üzerindeki psikolojik etkileri nelerdir?

Psikolog Merve Ak:  Politik kampanyalar, seçmenleri etkileme ve motive etme üzerinde bir dizi karmaşık psikolojik etkileri beraberinde getirir. Kampanyalar genellikle duygusal tepkileri hedefler ve bu duygusal bağ kurma çabaları, seçmenlerin adaylarla daha güçlü bir bağ kurmalarını sağlar. Örneğin, adayların hayat hikayeleri, başarı öyküleri veya zorlukları aşma çabaları, seçmenlerde duygusal bağlar oluşturarak adaya duyulan güveni artırabilir. Ayrıca, kampanyalar sıklıkla bilişsel süreçlere de odaklanır. Seçmenlerin adaylar hakkındaki bilgileri ve algıları, kampanyalar tarafından şekillendirilmeye çalışılır. Adayların politika önerileri, liderlik becerileri ve toplumsal konulardaki duruşları, seçmenlerin bilişsel süreçlerini etkileyerek tercihlerini şekillendirebilir.

BİLGİLERİN DOĞRULUĞU, ÇEŞİTLİLİĞİ VE DENGESİ ÖNEMLİDİR

Medyanın ve sosyal medyanın seçmenler üzerindeki psikolojik etkileri hakkında görüşleriniz nedir?

Psikolog Merve Ak: İlk olarak, medya aracılığıyla sunulan bilgiler seçmenlerin politik tutumlarını ve tercihlerini şekillendirme potansiyeline sahiptir. Medya, adayların politika önerilerini, kampanya stratejilerini ve olaylara ilişkin yorumları seçmenlere ileterek, onların bilişsel süreçlerini etkileyebilir. Ancak, bu bilgilerin doğruluğu, çeşitliliği ve dengesi önemlidir; çünkü yanlı veya eksik bilgi, seçmen algısını etkileyebilir. Duygusal açıdan, medya seçmenler üzerinde güçlü etkiler bırakabilir. Özellikle televizyon ve internet üzerinden yayılan görsel ve işitsel içerikler duygusal tepkilere neden olabilir. Adayların sahip oldukları imaj, medyanın yarattığı atmosfer ve seçmenlerin medya aracılığıyla maruz kaldığı olaylar duygusal bağlamda önemli rol oynar.

BİREYLER GENELLİKLE TOPLUMSAL NORMLARA UYUM SAĞLAMA EĞİLİMİNDEDİR

Bireylerin siyasi inançlarını değiştirmek veya şekillendirmek için kullanılabilecek psikolojik stratejiler nelerdir?

Psikolog Merve Ak:  Siyasi inançlar genellikle duygusal bağlar ve kişisel deneyimlerle şekillenir. Bu nedenle, bir strateji olarak duygusal bağ kurma, bireyleri anlama, empati kurma ve onların kişisel deneyimleriyle ilişkilendirme sürecini içerir. Adayların veya politika önerilerinin bireylerin yaşantılarına nasıl dokunduğunu vurgulamak, olumlu bir duygusal bağın oluşturulmasına yardımcı olabilir. Bireylerin sahip oldukları siyasi inançlar genellikle bilişsel çatışmalara dayanır. Bu durumu ele almak için, stratejiler bilişsel çatışma azaltmaya odaklanabilir. Bu, açık iletişim, karşılıklı anlayış ve ortak noktalarda buluşma çabalarını içerebilir. Bireylerin mevcut inançlarını korurken, farklı perspektifleri anlamalarını sağlamak, inanç değişimini kolaylaştırabilir. Bireyler genellikle toplumsal normlara uyum sağlama eğilimindedir. Bu nedenle, siyasi stratejiler, bireyleri belirli bir siyasi görüş veya eğilime yönlendirmek için toplumsal normları vurgulayabilir. Topluluklarına ait hissetmeyi ve kabul görmeyi motive eden stratejiler, bireylerin siyasi inançlarını toplumlarına daha uyumlu hale getirebilir. İnsanlar genellikle hikayelerle ve görsel iletişimle etkileşime daha açıktır. Politik stratejiler, bireyleri etkilemek ve siyasi inançlarını şekillendirmek için güçlü hikayeler ve etkili görsel iletişim kullanabilir. Bu, duygusal bağ kurma ve inanç değişimini kolaylaştırma potansiyeline sahiptir.

Bireyler, kendilerini bir konuya daha fazla yatırım yaptıklarında, o konuyla ilgili görüşlerini değiştirmeye daha açık olabilirler. Bu nedenle, politik stratejiler bireyleri politik süreçlere ve konulara aktif olarak katılmaya teşvik edebilir. Bu katılım, bireylerin daha fazla bilgi edinmelerine ve inançlarını yeniden değerlendirmelerine olanak tanıyabilir. Bu stratejiler, bireylerin siyasi inançlarını değiştirmek veya şekillendirmek için kullanılabilecek temel psikolojik yaklaşımları temsil etmektedir. Ancak, bu stratejilerin etkisi bireylerin öznel deneyimlerine, kültürel bağlamına ve değer sistemlerine bağlı olarak değişebilir.

Sizden terapi almak isteyenler size nasıl ulaşabilir ?

Psikolog Merve Ak: Terapi ve danışmanlık için bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Sorularınızı paylaşabilir, randevu taleplerinizi iletebilir veya paylaştığım içerikler üzerinden benimle etkileşime geçebilirsiniz. Psikolojik sağlık ve ilişki konularında paylaştığım içerikleri takip ederek, daha fazla bilgi ve destek bulabilirsiniz. Benimle iletişimde olmak için Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın: @psikologmerveak ,  mail adresim: [email protected]