Uzmanlar hesapladı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi artık bu ücreti alacak Uzmanlar hesapladı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi artık bu ücreti alacak
  • 2022 yılında sosyal koruma harcamalarının toplam tutarı, idari masraflar da dahil olmak üzere, cari olarak %60,2 artarak 1 trilyon 291 milyar 77 milyon liraya yükseldi.

  • Ancak, tüketici fiyatları bazında değerlendirildiğinde (%64,27 enflasyonla indirgendiğinde), söz konusu harcamaların önceki yıla göre reel bazda %2,5 azaldığı görüldü.

  • Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise 2021 yılındaki %11'lik düzeyden 2022'de %8,6'ya geriledi.

  • İdari masraflar ve benzeri giderler düşüldüğünde, toplam sosyal koruma harcamalarının %98,2'sini ihtiyaç sahiplerine yapılan şartlı ve şartsız yardımlar oluşturdu. Bu tutar, reel bazda %2,6 azalarak 1 trilyon 297 milyar 924 milyon lira olarak gerçekleşti.

  • Sosyal koruma yardımlarının en büyük bölümü, 567 milyar 450 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapıldı. Hastalık/sağlık bakımı için yapılan harcamalar 396 milyar 993 milyon TL'yi, dul ve yetimlere yapılan harcamalar ise 150 milyar 214 milyon TL'yi buldu.

  • Risk/ihtiyaç gruplarına göre bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların milli gelirdeki payı %3,8'e, hastalık/sağlık bakımı harcamalarının payı %2,6'ya ve dul/yetim harcamalarının payı %1'e geriledi.

  • Sosyal koruma yardımlarının %13'ü şartlı olarak verildi ve bu yardımların yarıya yakını aile/çocuk yardımlarını oluşturdu.

  • "Nakdi" sosyal koruma yardımlarının %71,2'si emekli/yaşlılara yapıldı.

  • 2022 yılında sosyal koruma gelirlerinin %41,4'ü devlet katkısı olarak gerçekleşti. İşveren sosyal katkıları %28,4'ünü, koruma kapsamındaki bireylerin sosyal katkıları ise %23,1'ini oluşturdu.

Bu veriler, sosyal koruma harcamalarının milli gelir içindeki payının azaldığını göstermektedir.

Muhabir: AYŞE SANCAK