Sayı: 2023/1 Tereke Satış 03/05/2024

Konu: İFLAS HÜKÜMLERİ İLAN TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLAN
MAHKEMESİ: Maçka Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/05/2023 tarih ve 2021/5 esas 2023/5 karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar
MİRAS BIRAKAN: HASAN EYÜBOĞLU -19538742504 Kimlik Numaralı, Mehmet ve Saniye'den olma, 02/02/1961 doğumlu, , Trabzon ili Maçka İlçesi Akmescit Mahallesi'nde nüfusa kayıtlı iken 29/04/2020 tarihinde vefat etmiştir.
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır.
İİK’nun 166. maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02029269