2022/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Trabzon İl, Maçka İlçe, ORMANİÇİ Mahalle/Köy, 112 Ada, 15 Parsel, Fındık bahçesi vasfında, Uygulama İmar Planı dışında, plansız alanlar yönetmeliğinin 5 ve 6. Bölüm başlığı altında düzenlenen yaklaşma şartları doğrultusunda işlem yapılabilir. Belediye hizmetlerinden yararlanır. Mahalle yoluna cephe, sosyal, kültürel, kamusal ve ticari alanlara uzak. Muhtelif meyve ve orman ağaçları da bulunmaktadır.
Adresi: Kuşçu Mahallesi Ada Parsel Maçka / TRABZON
Yüzölçümü: 6.024,80 m2
Kıymeti: 1.254.906,75 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 13/08/2024 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati: 20/08/2024 - 10:49

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2024 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2024 - 10:49

#ilangovtr Basın No ILN02047654