Sayı: 2023/17383 Soruşturma 31/05/2024
İLANEN TEBLİGAT
TRABZON CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN

Zeki ve Kıymet'den olma, 03/06/1997 doğumlu, Trabzon ili Of ilçesi Gürpınar mahallesi nüfusuna kayıtlı şüpheli Ogün Bayram'ın 27/08/2023 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179/2-3 maddesine muhalefet suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 02/10/2023 tarih, 2023/17383 soruşturma, 2023/688 karar sayılı dava açılmasının ertelenmesi kararı ile şüpheli hakkında 5 yıl süre ile kamu davası açılmasının ertelenmesine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30. maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde muhatabın bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına veya Cumhuriyet Başsavcılığımıza verilecek bir dilekçe ile ya da doğrudan Sulh Ceza Hakimliğine müracaat ederek karara karşı itiraz edebileceği, yasal süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

TOLGAHAN ÇAKMAK
Zabıt Katibi

AGİT TUNÇ
Cumhuriyet Savcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

#ilangovtr Basın No ILN02051255