ESAS NO: 2024/10 Esas, KARAR NO:2024/34
Mahkememizin 29/02/2024 tarihli kararı gereğince; Bayburt ili Merkez ilçesi Kurbanpınar Mahallesi/Köyü Cilt No:126 Aile Sıra No:51 Sıra No:8'de nüfusa kayıtlı Recep ve Maya oğlu 25/02/1956 Bayburt doğumlu (T.C.No:35147306302) Ali Yaşar'ın nüfus kayıtlarındaki "Ali" olan isminin "Babür Ali" olarak tashihi ile nüfusa kayıt ve tesciline karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02009372