Beton Fiyatlarındaki Artış ve Çözüm Önerileri

Aydoğan, özellikle beton fiyatlarındaki yüksek artışın sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, Trabzon'daki beton fiyatlarının bölgedeki diğer illere göre 400 TL daha fazla olduğunu belirtti. Bu durumun üyeleri olumsuz etkilediğini vurgulayan Aydoğan, çimento ve hazır beton üreticilerine seslenerek yeni zamların makul seviyede olmasını ve maliyet artışlarının gerçek oranlarda fiyatlara yansıtılmasını talep etti.

İşgücü Temini ve Vergilendirme Konularında Çözüm Önerileri

Sektörde özellikle son bir yıldır nitelikli işgücü bulamama sorunu yaşandığını ifade eden Aydoğan, bu sorunun sektörle iş birliği içinde çözülmesi gerektiğini belirtti. Kısa vadede işçilerin yurt dışına çıkışının kısıtlanması ve yurt dışından geçici işgücü temininin sağlanması gerektiğini öne süren Aydoğan, orta ve uzun vadede meslek okullarının teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Vergilendirme ve Kentsel Dönüşüm

TAKA Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü Görevinde Hayırlı Olsun Ziyaretleri TAKA Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü Görevinde Hayırlı Olsun Ziyaretleri

Aydoğan, vergilendirme konusunda da bazı taleplerde bulundu. Vergilendirme döneminin adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için geçmiş inşaat maliyetlerinin vergilendirme dönemine güncellenerek tahakkuk edilmesini talep etti. Ayrıca konut maliyetlerinin düşürülmesi için arsa maliyetlerinin azaltılması gerektiğini vurgulayan Aydoğan, bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm planlamaları yaparak vatandaşlarla müteahhitleri bir araya getirmesi ve teşvik düzenlemelerini uygulaması gerektiğini belirtti.

Finansmana Erişim Sorunu ve Konut Satışlarındaki Azalma

Sektörde finansmana erişim sorununun devam ettiğini vurgulayan Aydoğan, bankacılık sektörünün yeni kredi kullandırmada isteksiz davrandığını ve banka faizlerinin yüksek olmasının üretimi, işsizliği ve satış adetlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Aydoğan ayrıca, Türkiye genelinde konut satışlarının azaldığına dikkat çekerek, Trabzon'da da bu düşüşün yaşandığını ve konut sektöründeki canlanmayı artırmak için hükümet yetkililerinden konut kredisi kampanyası talep ettiğini ifade etti.

Sonuç

Aytaç Aydoğan'ın sektöre yönelik çözüm önerileri ve talepleri, Trabzon'daki inşaat sektörünün karşılaştığı zorluklara ve geleceğe yönelik beklentilere ışık tutmaktadır. Sektörde yaşanan sorunların çözümü için iş birliği ve etkili politikaların hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

Editör: Birol Sancak