Genel Kurul sonrası yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımını yapan Trabzon Vakfın'da Başkanlığa Bilgin Aygül, Başkan Vekilliğine Prof.Dr.Kenan Araz, Genel Sekreterliği Mehmet Çolakoğlu, Saymanlığa İlyas Emre Yayla, Üyeliklere Prof.Dr.Ruşen Keleş, Yusuf Hasançebi, Yaşar Tan, Baki Lütfü Uzun, Herdem Uğur Tokel, Sinan Güven, Sevinç Tok, Adnan Özyurt  ve Mustafa Meriç getirildi.

Trabzon Vakfı,Türk sanat Müziği, Türk Halk Müziği korolarının yanısıra Resim, Fotoğrafçılık, horon kursları düzenlenmekte her yıl bu çalışmaları konser, dinleti ,gösteri ve sergilerle taçlandırmaktadır.

1980'li yıllardan günümüze kadar Trabzon konulu onlarca basılı eser yayınlanmış ve bu eserler birçok üniversite kütüphaneleri ile devlet ve özel kütüphanelerde öğrenciler ve halkın bilgisine sunulmuştur.

Bu eserler arasında Kudret Emiroğlu tarafından hazırlanan 23 ciltlik Trabzon SALNAMELERİ ile tarihçi Hüseyin Albayrak'ın 4 ciltten oluşan Trabzon Basın Tarihi, biyografi ve anı türü kitaplar, resim fotoğraf, el sanatları albümleri süreli Trabzon DERGİLERİ yer almaktadır.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından da desteklenen "Trabzon İLİ Kıyı Yönetimi" gibi bilimsel çalışmalarda Trabzon ve Karadeniz bölgesine ışık tutmaya gayret edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Beklenen Açıklama Geldi: Müfredat Değişiyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Beklenen Açıklama Geldi: Müfredat Değişiyor

Bu eserler ile yapılan çalışmalar Trabzon  kültürü ve tarihinin aktarılması adına önemli bir birikim oluşturmuştur.

Trabzon Vakfının kurguladığı ve organizasyonunu üstlendiği Her yönü ile Trabzon Etkinlikleri Vakfın ülke çapında taşınmasında önemli rol oynamış ve diğer illere de örnek olmuştur.

Trabzon Vakfı, 1976 yılında Ankara da kurulan Trabzon Derneği bünyesinde 1986 yılında kurulmuş olup kurulduğundan bu yana Trabzon ile ilgili tüm etkinliklerin içinde olmaya devam etmektedir.

Editör: Birol Sancak