"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.02.2024 tarihli toplantısında; şirketin 2.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 1.500.000.000 TL bedelli artırılarak 2.500.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Sermaye artırımının yeni pay alma hakkı kullanımı sürecinde, A grubu paylarımızın tamamı olan 765.004.937,940 TL ve B grubu paylarımızdan 722.195.166,948 TL nominal tutarda satış yapılmıştır. Kalan B grubu paylar 14-15.02.2024 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş., Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş ve bu satış işlemi sonucunda 12.799.895,112 adet paya karşılık 22.400.051,40 TL satış gerçekleştirilmiştir.

Artırılan 1.500.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (29.01.2024 – 12.02.2024) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 1.487.200.175,12 TL, kalan 12.799.895,112 TL nominal tutardaki payların Borsa İstanbul A.Ş., Birincil Piyasa'da satışından ise 22.400.051,40 TL olmak üzere toplam 1.509.600.226,52 TL fon girişi sağlanmış ve sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Panathinaikos Lamia'yı 5-0 Mağlup Ederek Liderliği Aldı Panathinaikos Lamia'yı 5-0 Mağlup Ederek Liderliği Aldı

Böylece şirketin sermayesi 2.500.000.000 TL'ye çıkmış olup,

Şirketin esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi ile "Paylar" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
Şirketin esas sözleşmesinin tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
Şirketin esas sözleşmesinin sermaye artırımı ile ilgili maddelerinin yeni şeklinin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tescil ve ilanına, oybirliği ile karar verilmiştir."
Bu açıklama ile birlikte Trabzonspor'un sermaye artırımı süreci tamamlanmış ve şirketin sermayesi 2,5 milyar TL'ye yükseltilmiştir.

Editör: Birol Sancak