Zaman zaman tesadüfi buluntularla gün yüzüne çıkan Hadrian Limanı kalıntıları ve diğer Roma dönemi yapıları, şehrin tarihî zenginliğine ışık tutmaktadır. Ancak, bu potansiyelin tam olarak ortaya çıkarılabilmesi için daha fazla araştırma ve irade gerekmektedir. Trabzon'un tarihî değerlerini daha fazla keşfetmek ve turizme kazandırmak için somut adımlar atılmalıdır.

Jeofizik yöntemlerin arkeolojiye entegrasyonu, bu tarihi mirasın ortaya çıkarılmasında önemli bir role sahiptir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin liderliğinde yürütülen jeofizik çalışmalar, Tabakhane mevkiindeki arkeolojik potansiyeli ortaya çıkarmıştır. Ancak, maddi kısıtlamalar nedeniyle bu çalışmaların sürdürülememesi büyük bir eksikliktir.

Trabzon Vakfı’nın resim atölyesine devam eden kadınlar sergilerini açtı Trabzon Vakfı’nın resim atölyesine devam eden kadınlar sergilerini açtı

Arkeojeofizik çalışmalar, yapılara ve zemine zarar vermeden tarihi yapı kalıntılarını belirleyebilme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle, Trabzon'daki tarihi yapıların ve köprülerin korunması ve denetlenmesi için bu yöntemlerin daha geniş kapsamlı olarak kullanılması gerekmektedir.

Arkeolojik araştırmaların maliyetinin geri dönüşü, şehrin turizm potansiyelinden elde edilecek gelirlerle karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Antakya'da yaşanan bir örnekte olduğu gibi, tarihi varlıkların korunması ve turizme kazandırılması şehrin uzun vadeli kalkınması için büyük önem taşımaktadır.

Trabzon'da sadece merkezde değil, ilçelerde de arkeojeofizik çalışmaların genişletilmesi gerekmektedir. Bu, yerel yönetimlerin aktif iradesiyle mümkün olacaktır. Şehrin tarihî zenginliklerinin keşfedilmesi ve korunması, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de mirasıdır.

Muhabir: AYŞE SANCAK