Türk eczacılığının temellerinin atıldığı ve ilk dersin verildiği tarihten itibaren 185 yıl geçti. Bu özel gün, Türkiye genelindeki eczacılar tarafından, meslekî tarihlerinde önemli bir yer tutan bir coşkuyla kutlanıyor.

Eczacılar, kanıta dayalı bilimsel çalışmaların ışığında, sağlıklı yaşam hakkını savunan bir misyonla ve çağın gereklerini takip eden bir vizyonla topluma hizmet etmenin gururunu yaşamaktadır. Bu yılki kutlamaların teması "Eczacı Varsa Hayat Var" olarak belirlendi, çünkü eczacılar ilaç ve sağlığa ilişkin diğer ürünlerde güvenli erişimi sağlayarak etkili sağlık danışmanlığı sunmaktadır.

Eczacılık mesleği, pandemi ve büyük deprem felaketinde olduğu gibi ulusal ve uluslararası krizlerde kritik bir rol oynamaktadır. Türk Eczacıları Birliği, ilaç sanayiinde yerli üretimin artırılması, eczacılık eğitimi ve istihdam sorunlarının ele alınması, eczacılara yönelik şiddet olaylarının önlenmesi gibi konulara dikkat çekmektedir. Ayrıca, eczacılık hizmetlerinin genişletilmesi ve eczacıların sağlık sistemindeki yerinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Beşikdüzü'de Sorunları Çözmeye Kararlı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Beşikdüzü'de Sorunları Çözmeye Kararlı

Türk Eczacıları Birliği, sağlık harcamalarında ilaca ayrılan payın artırılmasını ve kamudaki tasarruf tedbirlerinin toplum sağlığını olumsuz etkilememesi gerektiğini belirtmektedir. Eczacılığın 185. yılında, meslektaşlar ve sağlık profesyonelleri, eczacılığın geleceğine yönelik umutlarını ve beklentilerini paylaşarak, mesleğin öneminin altını çizmektedirler.
 

Editör: Birol Sancak