Trabzon, bu verilere göre 824,352 kişilik nüfusuyla yer almaktadır. Trabzon'un nüfusu bir önceki yıla göre 6,329 kişi artış gösterdi. Bu nüfusun 409,040'u erkek, 415,312'si ise kadınlardan oluşuyor.

Marketlerde Etiketlerde Yeni Düzenleme: Tüketiciyi Yanıltan İfadeler Yasaklanıyor Marketlerde Etiketlerde Yeni Düzenleme: Tüketiciyi Yanıltan İfadeler Yasaklanıyor

TÜİK verilerine göre, Trabzon'da yaşayan yabancı kişi sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre azalmıştır. 2022 yılında 7,886 erkek ve 7,294 kadın olmak üzere toplamda 15,180 yabancı kişi bulunuyordu. Ancak 2023 yılında Trabzon'da yaşayan yabancı kişi sayısı 1,995 kişi azalarak 13,185'e düşmüştür. 2023 yılında Trabzon'da yaşayan yabancı nüfusun 7,126'sı erkek, 6,689'u ise kadınlardan oluşmaktadır.
TAKA/BİROL SANCAK

Editör: Ayşe Sancak