Türkiye'nin dış kaynak akışına yönelik güveni ve talebi artırmaya devam ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yapılan verimli işbirliği neticesinde 3 ayrı proje için 1,5 milyar dolarlık kaynak temin edildiğini duyurdu. Bu kaynakların, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi amaçlarıyla kullanılacağını ifade etti.

Şimşek'in verdiği bilgilere göre, Türkiye'nin ekonomi politikalarına ve yol haritasına duyulan güven, dış kaynak akışının hız kesmeden devam etmesini sağlamıştır. Bu kapsamda Dünya Bankası ile yapılan işbirliğiyle 3 farklı proje için toplamda 1,5 milyar dolarlık kaynak sağlanmıştır.

İlk olarak, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) tarafından yürütülecek olan "Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi" kapsamında TKYB ve TSKB'ye yaklaşık 697 milyon dolarlık kaynak tahsis edilecektir. Bu projeyle, şirketlerin güneş panelleri ve batarya yoluyla elektrik depolama sistemlerine yönelik yatırımları desteklenerek, ekonomik büyüklüğün 1 milyar doları geçmesi hedeflenmektedir.

İkinci olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları aracılığıyla yürütülecek olan "Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi" için yaklaşık 400 milyon dolarlık kredi sağlanacaktır. Bu projeyle, yeşil geçişten olumsuz etkilenebilecek sektörlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Son olarak, TKYB tarafından yürütülecek olan "Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltım Projesi" için TKYB'ye yaklaşık 416,7 milyon dolarlık kredi sağlanacaktır. Bu projeyle, KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanarak daha yeşil üretim sistemlerine geçişleri desteklenerek, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerine ulaşması amaçlanmaktadır.

Bankaların Faiz Rekabeti Artıyor: 100 Bin Liranın Aylık Getirisi Rekor Kırıyor! Bankaların Faiz Rekabeti Artıyor: 100 Bin Liranın Aylık Getirisi Rekor Kırıyor!

Bu gelişmelerin yanı sıra, ABD'li firmaların Türkiye'ye olan ilgisi de artmaktadır. Son dönemde, ABD'nin en büyük 150 şirketinin İstanbul'a gelerek yatırım yapma, ortaklıklar kurma ve üçüncü ülkelerde işbirliği yapma niyetinde olduğu bildirilmektedir. Bu gelişmeler, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini göstermektedir.

Muhabir: NURGÜL GÜNAYDIN