Vergide adaletin sağlanması ve gelir dağılımının düzeltilmesi için KESK Trabzon Şubesi, emek ve meslek örgütleriyle birlikte güçlü bir mücadele veriyor. KESK Trabzon Şube Başkanı Metin Serdar'dan Vergi Adaleti Çağrısı Alt Başlık: Trabzon'da Emek ve Meslek Örgütleri Vergide Adalet İçin Bir Araya Geldi.

Değerli Basın Mensupları, Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Temsilcileri, Hastalar ve Hasta Yakınları Bugün Bir Aradayız!

Trabzon Araklı'da Lüks Otomobil Yangında Kül Oldu Trabzon Araklı'da Lüks Otomobil Yangında Kül Oldu

Bugün burada, vergi sistemindeki adaletsizliğe ve gelir dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekmek için bir araya geldik. KESK Trabzon Şubesi olarak, vergide adaletin sağlanması ve ücretlilerin hak ettiği gelire kavuşması için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Vergi adaleti talebimiz, ülkemizde gelir dağılımının hızla bozulduğu ve emekçilerin her geçen gün daha da yoksullaştığı bir dönemde önem arz etmektedir. Vergi yükünün adaletsiz bir şekilde işçilerin, emekçilerin ve dar gelirlilerin omuzlarına yıkılması kabul edilemez bir durumdur.

Başlıca taleplerimiz şunlardır:

  • Gelir vergisi dilimlerinde üst sınırın yüzde 15'e düşürülmesi
  • Vergi tarife dilimlerinin yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artışı kadar artırılması
  • Asgari ücret istisnasının vergiden indirim yoluyla değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanması
  • İşverenlere sağlanan SGK prim desteğinin tüm çalışanlara sağlanması
  • Çağdışı damga vergisinin tümüyle kaldırılması

Bu taleplerimizi hayata geçirmek ve vergide adaleti sağlamak için bir araya geldik. Tüm emek ve meslek örgütlerini ve ücretlileri bu mücadeleye katılmaya çağırıyoruz. Vergide adaleti, gelirde adaleti ve ülkede adaleti birlikte sağlayacağız!

Muhabir: AYŞE SANCAK