Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Temel çerçevemiz; vergide adaleti artırırken enflasyonist yan etki oluşturmamak, gelir dağılımını gözetmek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı korumaktır" dedi.

Üç Alanda Asgari Vergi

Bakanlık tarafından bir süredir çalışmaları yürütülen yeni reform paketine Orta Vadeli Program'da yer alan hedefler doğrultusunda son şekli verildi. TBMM'ye sunulması planlanan pakette, çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi uygulaması devreye alacak bakanlık, doğrudan vergilerin payını artırmak için yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi modelini de getirecek.

Kripto Varlıklara Vergi

Kripto varlıkların vergilendirilmesine ilişkin iki farklı vergilendirme formülü öneriliyor. Önerilerden ilki işlem vergisi, diğeri ise gelir vergisi. Buna göre alım-satımlardan on binde 3 oranında işlem vergisi uygulanabilir. Alım-satımdan elde edilen gelirden gelir vergisi de masada bulunuyor. İşlem vergisi ile yıllık getirinin 3.7 milyar lira olacağı öngörülüyor.

Küresel Şirketlere Vergi

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yeni bir bölüm açılarak, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi (küresel asgari kurumlar vergisi) alınacak. Başta AB ülkeleri olmak üzere 30'dan fazla ülkede yasalaşan bu vergide, yıllık konsolide hasılatı 750 milyon euro eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin düşük vergilendirme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve iş yerleri asgari %15 kurumlar vergisine tabi tutuluyor.

Ciro ve Gelir Tablosuna Bakılacak

Kurumlar vergisi mükelleflerinin yaklaşık yarısının zarar beyan ettiği ya da hiç matrah bildirmediği halde yüksek cirolarla faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi. Bu konuda AB ve OECD uygulamalarını da inceleyen Bakanlık, mükelleflerin beyanları ile hasılat ve ödeme güçlerinin birbirleriyle kıyaslandığı hibrit bir model hazırladı.

Yeni İşe Başlayanlar 3 Yıl Muaf

Altın Fiyatları Rekor Kırdı! Gram Altın 2.615 TL Seviyesine Ulaştı Altın Fiyatları Rekor Kırdı! Gram Altın 2.615 TL Seviyesine Ulaştı

Gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarına da asgari gelir vergisi uygulaması getiriliyor. Gelir vergisi mükelleflerinin önemli bir kısmının zarar beyan ettiği veya beyanları ile hasılatları arasında önemli uyumsuzluklar olduğu görüldü. Buna göre, mükelleflerin beyan edecekleri kazanç, gelir ve kazanç bildirimi tablosundaki getirilerinin belirlenecek bir oranından az olamayacak.

KÖİ Projelerine Yüzde 30 Kurumlar Vergisi

Türkiye'nin büyük yatırımlarından elde edilen kazançlara da artırımlı kurumlar vergisi uygulanacak. Kurumlar vergisi oranı, reel sektör için %25, banka ve finans kurumlarında %30, ihracat yapan firmalarda %20, halka açık şirketlerde %23, imalatçılarda %24 olarak uygulanıyor. Yap-işlet-devret (YİD) modeli ile kamu-özel işbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında faaliyet gösteren kurumların buralardan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının %25 yerine %30 olması öneriliyor.

Amacını Aşan İstisnalar Kalkacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı da bazı düzenlemeleri vergi istisnası dışına çıkarmaya hazırlanıyor. Deniz taşıma araçları için limanlarda yapılan hizmetler KDV'den istisna tutulurken, liman kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın kıyı tesislerinde verilen hizmetler için istisna uygulandığı, ayrıca deniz taşıma aracı dışında kalan gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan araçlara da istisna uygulandığı ve bu durumun vergi kaybına neden olduğu belirlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Vergi Düzenlemesi Açıklaması

Geçen yıl Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık sürecinde; çalışan ve işveren kesim temsilcileri ile yaptığımız istişarelerde, üzerinde uzlaşılan önerilerden biri, vergi adaletini güçlendirecek şekilde doğrudan vergilerin payının artırılması olmuştu.

2023 Eylül ayında ilan ettiğimiz OVP'de bu politikayı resmi dokümanımıza dahil ettik ve kamuoyu ile paylaştık.

Etki değerlendirmede temel çerçevemiz; vergide adaleti artırırken enflasyonist yan etki oluşturmamak, gelir dağılımını gözetmek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı korumaktır.

Bu reformlarla vergi adaletini sağlamayı hedefliyoruz.

Kaynak: TAKVİM