Yeni Vergi Uygulamaları:

Asgari Kurumlar Vergisi: Bazı AB ve OECD ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de uygulanacak olan asgari kurumlar vergisi, tahakkuk eden kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanacak. Bu uygulama ile 2025 yılı için ekstra 90 milyar TL'lik gelir öngörülüyor.

Serbest Meslek Erbabına Peşin Vergi: Doktor, dişçi, mali müşavir gibi serbest meslek erbabından 2025'ten itibaren peşin vergi alınacak. Yıl sonunda giderler ile ilgili belgeler sunulduğunda zarar durumunda mahsuplaşma yapılacak. Bu düzenleme ile yıllık 37.4 milyar TL gelir artışı bekleniyor.

Moto Kurye Vergisi: 126 binden fazla moto kuryeye yapılan ödemelerden yüzde 15 oranında tevkifat yapılacak. Gelirler dördüncü dilimi aşmazsa tevkifat nihai vergilendirme olacak.

Yurtdışı Çıkış Harcı ve Diğer Düzenlemeler: Yurtdışı çıkış harcının artırılması, yapı-işlet-devret projelerinden elde edilen kazançların vergisinin artırılması ve birçok vergi istisnasının daraltılması gibi düzenlemeler de içerikte yer alıyor.

Bu yıllarda emekli olanlara kötü haber: Maaşları düşücek Bu yıllarda emekli olanlara kötü haber: Maaşları düşücek

Bu vergi düzenlemeleri, ekonomik dengeyi sağlamak ve kamu gelirlerini artırmak amacıyla planlanmış olup, Meclis sürecinde detaylı tartışmalara tabi tutulacak.

Kaynak: TAKVİM