Gözler Merkez Bankası'nda: Ekonomistler Faizde Sürpriz Beklemiyor Gözler Merkez Bankası'nda: Ekonomistler Faizde Sürpriz Beklemiyor

Yakında Meclis’e gelmesi beklenen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı vergi düzenlemesinin detayları merak ediliyor. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Hangi vergi istisnaları kalkıyor?" başlıklı köşe yazısında "Bayramdan sonra Meclis'e gelmesi planlanan Torba Yasa'yla ilgili hazırlanan taslakta ilginç maddeler var" ifadelerini kullandı. Peki, düzenlemeyle birlikte hangi vergi istisnaları kalkıyor? İşte detaylar...

Vergi Düzenlemesinin Detayları

Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının bir süre ertelendiğini açıkladı. Bakan Şimşek, "Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket kısa zamanda TBMM'ye sunulacak" dedi.

Gayrimenkul Değer Artış Kazancındaki İstisnalar Kalkıyor

Bayramdan sonra Meclis'e gelmesi planlanan Torba Yasa'yla ilgili hazırlanan taslakta ilginç maddeler var. Öğrendiğimize göre, gayrimenkul değer artış kazancındaki istisnaların kaldırılması planlanıyor. 2024 yılı için 87 bin TL ve üzerindeki kira gelirlerine istisna tanınmayacak. 5 yıllık istisna süresi sadece 1 konut için uygulanacak. İştirak hisse satış kazanç istisnasının kaldırılması da gündemde.

Yeni Vergi Düzenlemeleri

Kurumların, en az iki yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri, rüçhan hakları ve istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı kurumlar vergisinden istisnaydı. Şimdi bu istisna oranının %25'e indirilmesi, yeni iktisap edilen hisselerde ise tamamen kaldırılması düşünülüyor.

Çok Uluslu Şirketlere Kurumlar Vergisi

Çok uluslu şirketlere en az %15 kurumlar vergisi getirilmesi, yurtiçinde ise cironun %2'si kadar matrahın %25'i asgari Kurumlar Vergisi uygulaması gündemde. Asgari gelir vergisi için de ciro üzerinden %15-40 arası vergi planlanıyor. GYO'lara tanınan istisnanın tamamen kaldırılması rafa kalkmış görünüyor. Burada istisnanın devamı şarta bağlanıyor. Gayrimenkulden elde edilen kazançların %50'sinin dağıtılması halinde bu istisna sürecek.

E-Ticaret ve Kayıt Dışı Çalışanlar

E-ticaret üzerinden %1.5 vergi kesintisi de konuşuluyor. Borsada işlem görmeyen hisselerin 2 yıldan fazla elde tutulması halinde kazanç istisnasının kaldırılması, aktiflerde yer alan kıymetli madenlerin borsa rayiciyle değerlemeye tabi tutulması ve vergilendirilmesi, deniz taşıma araçlarına limanlarda verilen hizmetlerde uygulanan KDV istisnası kapsamının netleştirilmesi, kayıt dışı çalışan motokuryelerin vergilendirilmesi de masada.

Kayıt Dışı Gelir Elde Edenler Radar Altında

Vergi mükellefiyeti açtırmadan kayıt dışı gelir elde edenler de Maliye'nin radarına girmiş durumda. Bunlara vergi ziyaı cezası artırılacak. Vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesiliyor. Bu rakamın 2-3 kata çıkarılması planlanıyor.

Borsada İşlem Vergisi

Borsada işlem vergisiyle ilgili de tartışmalar sürüyor. Maliye gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Elinde pay senedi tutan 8 milyondan fazla insan var ve bunların çoğu yerli. Bu düzenlemenin doğru olmayacağına karar verildi ve geri çekildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı bu vergi düzenlemesiyle, Türkiye'deki vergi sistemi daha etkin ve adil hale getirilmeye çalışılacak. Detaylar, yasa taslağı Meclis’e sunulduğunda netleşecek.

Kaynak: TAKVİM