Ekonomiye Kazandırılacak

Emekli Maaşlarına Yeni Zam Düzenlemesi! Tarih Belli Oldu Emekli Maaşlarına Yeni Zam Düzenlemesi! Tarih Belli Oldu


AK Parti, 9'uncu Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Bu pakette, şu anda 15 bin civarında araç bulunan Yediemin Otoparkları'ndaki araçlara yönelik düzenleme bulunuyor. Bu araçların hızla satılıp ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Süreç Nasıl İşleyecek?


Buluntu ve Men Edilenler:
Düzenleme, buluntu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilen araçları kapsayacak. Mevcut sistemde, buluntu olması veya Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçlar Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce satılıyor. Ancak bu araçların vergi, ceza gibi borçları nedeniyle satış yıllarca sürebiliyor ve araçlar çürümeye terk ediliyor.

Hızla Satılacak:


Teklif kapsamında, 6 aylık bekleme süresinin sonunda otoparklarda bekleyen araçların sicilinde bulunan satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin gibi şerhler için ilgili kurumlara bu araçların satılacağı hususu bildirilip satış işlemlerine başlanacak. Araçların üzerinde bulunan tüm şerhler, ayrıca bir işleme gerek olmaksızın, satış tarihi itibarıyla kalkmış sayılacak; varsa tescil kayıtları buna göre düzeltilecek.

Borçlar Ödenecek:


Satıştan elde edilen gelirden sırasıyla; muhafaza ve satış için yapılan giderler, aracın tanıtımına yarayan numaraların tespitine ve tamamlanmasına dair giderler ve vergi, resim veya harç gibi malın aynından kaynaklanan alacaklar ödenecek. Diğer borçların da ödenmesinden sonra kalan para, varsa araç sahibi için kamu bankasına yatırılacak. 5 yıl içinde araç sahibi çıkmazsa para Hazine'ye devredilecek.

Kaynak: TAKVİM