Ülke genelinde vergi politikalarında değişiklikler yaşanıyor. Ekonomi yönetiminin 947 milyarlık vergi istisnasını ve muafiyetini kısmen iptal etmesiyle birlikte, KDV ve ÖTV gibi vergilerde artışa gidileceği duyuruldu. Bu adımların, vatandaşlara yaklaşık 500 milyarlık ek yük getirebileceği tahmin ediliyor.

Yerel seçimlerin hemen ardından, iktidarın bütçe açığını kapatmak amacıyla vergi düzenlemelerine gideceği ve vergi artışlarıyla karşılaşılacağı belirtiliyor. Özellikle Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi vergilerde değişikliklerin yapılacağı ve bu sayede devlet gelirlerinde artış sağlanacağı öngörülüyor.

Muafiyet ve istisna sağlanan vergi ve gelirlerin bir kısmının kaldırılacağına dair açıklamalar yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in verdiği bilgilere göre, bu yıl devletin vazgeçeceği vergi ve gelirlerin büyük bir bölümünü KDV'nin oluşturduğu ve bu miktarın 844 milyar lirayı bulduğu ifade ediliyor. Özellikle kıymetli metallerin ithali ve borsada işlem görmesinden alınmayan KDV'nin gözden geçirileceği vurgulanıyor.

Ayrıca, vergi düzenlemeleri kapsamında KDV oranlarında artışlar ve ÖTV'de değişikliklerin beklenildiği belirtiliyor. Bazı ürünlerin KDV oranlarının yükseltilmesi ve düşük oranlı ÖTV mal ve hizmetlerde artışlar yapılması öngörülüyor.

Türklerin "Güvenli Liman Yöntemi" Yaygınlaşıyor: Amerikalılar da Altında Yastık Altını Tercih Ediyor Türklerin "Güvenli Liman Yöntemi" Yaygınlaşıyor: Amerikalılar da Altında Yastık Altını Tercih Ediyor

Bu gelişmeler, vergi politikalarında önemli değişikliklerin yaşanacağını ve vatandaşların ek mali yüklerle karşılaşabileceğini gösteriyor.

Muhabir: NEZİHA ÇAKIROĞLU