Türkiye'nin enflasyondan büyümesine; işsizlik rakamlarından milli gelire kadar hedeflerini belirlediği Kalkınma Planı, 23-24 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak.

Ekonomide gözler, Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasının ardından önemli ikinci yapılanma olan Kalkınma Planı'na çevrildi.

12'nci Kalkınma Planı ile Türkiye'nin 2053 vizyonu çizilecek.

2024-2028 dönemini kapsayacak 12. Kalkınma Planı'nın hazırlıkları kapsamında 54 özel ihtisas komisyonu ile 26 çalışma grubu oluşturuldu ve bu kapsamda çeşitli başlıklarda çalışmalar yürütüldü.

Edinilen bilgiye göre, 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

'Laz Kızı' ve 'Donsuz Kelly' ortalığı karıştırdı 'Laz Kızı' ve 'Donsuz Kelly' ortalığı karıştırdı

Türkiye’nin 2053 vizyonunun çizileceği 12’nci Kalkınma Planı'nın en önemli başlığı, "refahın artırılması" olarak belirlendi.

5 yıl boyunca yapılacak icraat, sosyal kalkınma ve refahı yükseltmeye yönelik adımlar, enerji ve ulaşımda Türkiye’yi merkez ülke haline getiren faaliyetlerin tümü, 12’nci Kalkınma Planı’nda yer alıyor.

2024-2028 yıllarını kapsayacak

2024-2028 yıllarını kapsayan planda, gelirin daha adil paylaşılmasına yönelik adımlar atılacak.

İşsizlik hedefi: Yüzde 7,5

12. Kalkınma Planı'nda, işsizliğin 2028'de yüzde 7,5'e düşürülmesi bekleniyor.

Büyüme hedefi: Yüzde 5

Kalkınma planında 2024-2028 döneminde büyümenin ortalama yüzde 5 olması hedefleniyor.

Enflasyon hedefi: Yüzde 4,7

12. Kalkınma Planı'na göre, enflasyonun 2028'de yüzde 4,7'ye düşürülmesi hedefleniyor.

GSYH hedefi: 2 trilyon 820 milyar lira

12. Kalkınma Planı'na göre, 2028'de GSYH'nin 2 trilyon 820 milyar liraya yükseltilmesi hedefleniyor.

Kişi başına gelir hedefi: 17 bin 554 dolar

12. Kalkınma Planı'na göre, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

12’nci Kalkınma Planı kapsamı

Asgari ücretliler başta olmak üzere çalışanların gelir dağılımındaki payı artırılacak.

Özel sektör ve kamu arasındaki gelir dengesi sağlanacak ve ekonomik ve sosyal kalkınma adımlarına devam edilecek.

Sanayi ve enerji tesislerine entegre edilmiş demir ve kara yolu ağları güçlendirilecek.

Uluslararası deniz ve kara taşımacılığı için gümrük kapıları ve limanlarına yenileri eklenecek.

Asya’yı Avrupa’ya bağlayacak yeni çekim merkezlerinin önünün açılması sağlanacak.

23-24 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Bugün TBMM Başkanlığı'na sunulan 12. Kalkınma Planı, 23-24 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

AA