1. Yalnızca Kadın İşçilere Tanınıyor: Evlilik tazminatı hakkı, yalnızca kadın işçilere tanınmış bir hak olarak geçerlidir. İşverene bağlı olarak çalışan bir kadın, evlenmesi durumunda bu haktan yararlanabilir. Ayrıca ikinci evliliğini yapan kadın işçiler de bu tazminattan faydalanabilirler.

  2. Belirli Bir Süre Çalışma Şartı: Evlenme nedeniyle işten ayrılmak isteyen işçilerin, hak düşürücü süreye uymaları gerekmektedir. Ayrıca belirli bir süre boyunca aynı iş yerinde çalışmış olmaları da gereklidir.

  3. İhbar Süresine Uyma Zorunluluğu Yok: Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçilerin, işverene ihbar süresi öneli tanıma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda Yargıtay kararları da işçi lehine bir durumu yansıtmaktadır.

  4. Tazminat Geri Alınamaz: Kıdem tazminatı alarak işten ayrılan kadın işçilerin daha sonra başka bir işe başlamaları, bu hakkın kötüye kullanımı olarak değerlendirilmez. Ödenen kıdem tazminatı geri alınmaz.

  5. Özel Durumlar Göz Önüne Alınmalı: Her bir olay için özel durumlar göz önüne alınmalıdır. Örneğin, kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılıp kıdem tazminatı aldıktan sonra kısa bir süre içinde yeniden evlenmesi, dürüstlük kuralına aykırılık olarak değerlendirilebilir ve tazminat geri alınabilir.

  6. Diğer Ücretlerin Ödenmesi Zorunludur: İş sözleşmesinin feshi durumunda, işçiye diğer ücretler de ödenmelidir. Bu, ücret, kullanılmamış izin alacağı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretini içerir.

    SSK, Bağ-Kur, 4C'li Emeklilere Müjde: %49 Zamlı Maaşa Ek 13.550 TL Cebinizde! SSK, Bağ-Kur, 4C'li Emeklilere Müjde: %49 Zamlı Maaşa Ek 13.550 TL Cebinizde!
  7. İş Mahkemeleri Yetkilidir: Evlilik nedeniyle iş akdini sonlandıran çalışanlar, iş mahkemelerinde dava açabilirler. İş mahkemeleri, iş ilişkisi nedeniyle doğan hukuk uyuşmazlıklarına bakmakla yetkilidir.

  8. İşsizlik Maaşı Hakkı Yok: Evlilik nedeniyle işten ayrılan işçiler, kendi istekleriyle işten ayrıldıkları için işsizlik maaşı hakkına sahip değildirler.

  9. Evlilik Tazminatı Nasıl Hesaplanır: Evlilik tazminatı, kıdem tazminatı hesaplanır gibi hesaplanır. Kişinin çalıştığı yıl ile 30 günlük brüt ücret tutarının çarpımı tazminat bedelini belirler.

Sonuç olarak, evlilik nedeniyle işten ayrılma ve kıdem tazminatı konularında işçilerin hakları ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu hakların ve sorumlulukların dikkatlice değerlendirilmesi önemlidir.
TAKA/AYŞEN KARABİNA

Editör: Doğukan ÖZKURT