Programda özgürlük kavramının tanımı üzerine konuşan Vaiz M. Musa Öztürk, insanın üzerinde Allah'ın tecelli eden mükemmel bir güç ve kuvvet olduğunu vurguladı. Özgürlüğün tanımının ancak dini, akli ve bilimsel bir tespit sonucunda anlaşılacağını belirtti. İnsanın inancını ve bilincini devreye sokabileceği bir özgürlük alanının bulunduğunu ifade etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, Şehre Yeni Kültür Sanat Merkezleri Kazandıracak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, Şehre Yeni Kültür Sanat Merkezleri Kazandıracak

Ayrıca, Vaiz M. Musa Öztürk programda "hürriyet" kavramına da dikkat çekti. Özgürlüklerin fikri, şahsi ve iktisadi olmak üzere üç temel başlık altında toplandığını aktardı. Fikri hürriyetin dört başlık altında incelendiğini ve ibadet, çalışıp kazanma ve mülk edinme gibi özgürlüklerin insanın tercihine bırakıldığını belirtti.

Bu önemli bilgilerin paylaşıldığı program, İslam'ın perspektifinde özgürlük ve hürriyet anlayışını anlamak için değerli bir kaynak oluşturdu. Vaiz M. Musa Öztürk'ün katkılarıyla gerçekleştirilen bu sohbet, dinleyicilere derinlemesine düşünme ve anlama fırsatı sundu.

Muhabir: AYŞEN KARABİNA