İşte sunumda öne çıkan başlıklar:

Öğretmen adaylarına yönelik olarak Milli Eğitim Akademisi’nde bir yıl eğitim süreci başlayacak. Bu süreçte öğretmenlik meslek bilgisi, müfredatla sınırlı özel alan bilgisi ve branş ayrımı olmaksızın tüm öğretmenlere dil, tarih ve kültür konularında eğitim verilecek.

Öğretmenlik mesleğine atama süreci, Milli Eğitim Akademisi'nde alınan başarı puanı üzerinden gerçekleşecek. Akademiye giriş, KPSS puanı ile yapılacak ve öğretmenliğe atanma sürecinde Akademi eğitimi başarı puanı dikkate alınacak.

Adaylar, teorik derslerde yazılı sınavlarla, uygulamalı derslerde ise danışman öğretmenler ve akademi eğitim personeli tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek. İki değerlendirmenin ortalaması alınarak geçme notu belirlenecek.

Milli Eğitim Akademisi’ne alınan öğretmen adaylarına aylık olarak yaklaşık 23 bin TL ödeme yapılacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak; hayâsızca hareketler, müstehcenlik gibi suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olanlar öğretmenlik mesleğine atanamayacak veya görevde olanlar için meslekten çıkarılacak.

Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda çalışma süreleri, asgari 3 yıl ve azami 12 yıl olarak belirlendi.

Milli Eğitim Akademisi, görev başındaki öğretmenler için beşer yıllık dönemi kapsayan branş bazlı eğitimler düzenleyecek.

İstanbul'da Kurban Kesimi Sırasında Kalp Krizi Geçiren Kasap Bıçağın Üstüne Düştü ve... İstanbul'da Kurban Kesimi Sırasında Kalp Krizi Geçiren Kasap Bıçağın Üstüne Düştü ve...

Özel komisyonlar kurularak, Milli Şuur, Asılsız İddialar, Örtük Program, Millî Kalkınma Hamleleri, Kültür ve Gönül Coğrafyamız, Akdeniz ve Adalar gibi konular üzerinde çalışmalar yapılacak.

Bu sunum, öğretmenlik mesleğine ve eğitim sistemine yönelik önemli değişiklikleri içermekte. Gelecek günlerde Meclis’e sunulacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu, bu detayları içererek yeni bir dönemi başlatacak gibi görünüyor.

Editör: Birol Sancak