Yeni miras yasası, mirasçılar arasında adaletsiz paylaşımların önüne geçmek amacıyla önemli değişiklikler getiriyor. Özellikle, ebeveynlerin çocukları arasında eşit pay dağıtma zorunluluğu, aile içi anlaşmazlıkları azaltmayı hedefliyor. Bu düzenlemeler, geçmiş miras dağılımlarını bile etkileyebilir. Ayrıca, saklı pay kavramı ile mirasçılar, haklarını daha güçlü bir şekilde savunabilir hale geliyor.

Miras davaları genellikle aileler arasında çatışmalara neden olur. Bu nedenle miras kavgalarını önlemek için birçok yeni düzenleme yapıldı. Miras hukukunda öncelikle eşitlik ve adalet esas alınır.

Ebeveynlerin yaşlılık dönemlerinde çocuklarıyla yaşadıkları ilişkiye göre miraslarını paylaştırabilmeleri nedeniyle miras davalarında eşit olmayan paylaşımlar ortaya çıkabiliyordu. Ancak yeni düzenlemelerle ebeveynler artık çocuklarına eşit miras bırakmak zorunda kalacak. Düzenlemelerin amacı, aile içi anlaşmazlıkları azaltmak ve mirasların eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti

Yapılan düzenlemeler sayesinde geçmişte gerçekleşen miras dağılımları bile yeniden yapılabilecek hale gelecek. Artık anne ve babaların mülklerini eşit olarak paylaştırması gerekiyor. Miras dağılımında bazı çocuklara daha az pay verilmesi veya hiç pay almamaları durumunda, bu durumlar Türk Medeni Kanunu koşulları altında değerlendirilir. Kanun, mirasçının miras bırakana veya yakınlarına karşı işlediği ağır suçlar veya aile hukukundan kaynaklanan görevleri yerine getirmemesi halinde mirastan men edilebileceğini belirtildi.

Miras bırakan kişinin ölümüne sebep olan çocuk, mirastan çıkar ve kalan miras diğer çocuklar arasında paylaştırılır. Ancak bir kişi mal varlığını çocukları arasında herhangi bir neden olmaksızın farklı şekilde paylaştırmak istiyorsa bunu resmi bir şekilde yapması gerekir. Bu resmi paylaşımın yapılmasına rağmen diğer hak sahipleri haklarını savunabilir. Saklı pay, miras bırakan kişinin ölümünden sonra bile vasiyetname ile başka birine devredilemez ve diğer kardeşlerin hakları korunur.

Yeni düzenleme ile birlikte, bir kişi mal varlığını çocukları arasında herhangi bir neden olmadan farklı şekilde paylaşmak istiyorsa bunu resmi olarak yapmak zorundadır. Ancak resmi olarak yapılsa bile diğer hak sahipleri haklarını savunabilir.

Saklı pay, miras bırakan kişinin ölümünden sonra bile vasiyetname ile başka birine devredilemez ve diğer kardeşlerin hakları korunur. Bu düzenleme ile adaletsizliklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

SAKLI PAY NEDİR?

Saklı pay, bir kişinin mirastan alması gereken asgari payı temsil eder ve kanun tarafından belirlenmiş bir orandır. Eğer bir kişi, saklı pay oranının altında bir miras payı alırsa, saklı payı ihlal edilmiş sayılır. İhlal edilen saklı pay için mirasçı, tenkis davası açabilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ